Training VO, Groeimindset & breinologie
BO_ Training BO, Groeimindset & breinolo
M_ Maatwerk groeimindset website (1).png
1.  Meer balans met groeimindset & brein

De leer-actieve lezing 'Meer balans met groeimindset & breinkennis' zorgt voor beleving & bewustwording en groei. Waardevol voor teams en organisaties! Je ontvangt, soms interactief, kennis & tips om meer in balans te komen. Een mooie impuls tot brein bewust denken en handelen vanuit een groeimindset, meer persoonlijk leiderschap, verbinding en vitaliteit. Mindset, brein & vitaliteit zijn nauw verbonden.  Het geeft een frisse kijk op jezelf en anderen.

Knop
1.  Meer balans met groeimindset & brein
1.  Meer balans met groeimindset & brein

De leer-actieve lezing 'Meer balans met groeimindset & breinkennis' zorgt voor beleving & bewustwording en groei. Een mooie impuls tot brein bewust denken en handelen vanuit een groeimindset, meer persoonlijk leiderschap, verbinding en vitaliteit. Waardevol voor teams en organisaties! Je ontvangt, ook interactief, kennis & tips om meer in balans te komen. Mindset, brein & vitaliteit zijn nauw verbonden. Het geeft een frisse kijk op jezelf en anderen.

2. Masterclass meer balans met groeimind
2. Masterclass meer balans met groeimind

De 'Masterclass meer balans met groeimindset & breinkennis' zorgt voor bewustwording en beleving. Een waardevolle masterclass voor teams en organisaties. Je ontvangt kennis, tools & tips en oefent op interactieve wijze om meer in balans te komen en je vitaler te voelen. Het zorgt voor meer persoonlijk leiderschap & verbinding. Leer brein bewust denken & handelen vanuit een groeimindset. Mindset, brein & (mentale) vitaliteit zijn

nauw verbonden. Een frisse kijk op jezelf en

anderen.

3. Brein bewust leiderschap vanuit de gr

Brein bewust leiderschap vanuit de growth mindset. Deze (incompany) training voor leidinggevenden geeft je inzichten vanuit de growth mindset theorie en neurowetenschap om vanuit een frisse en wetenschappelijke invalshoek leider-schap te versterken. Je ontvangt kennis, inzicht, tools, oefening om direct mee aan de slag te kunnen. Onderwerpen die aan bod komen zijn de growth mindset, hersenwetten en SCARF. De trainingen worden toegespitst op de organisatie en situatie. Vragen? Stuur een mail of neem contact op, ze worden van harte beantwoord in een persoonlijk gesprek. 

4. Masterclass groeimindset & breinkenni
4. Masterclass groeimindset & breinkenni

Tijdens deze masterclass word je je bewust van je eigen mindset, de mindsets in organisaties en de invloed ervan. Hoe kan een groeimindset zorgen voor meer (mentale) vitaliteit, verbinding en een meer open leerhouding bij bijv. mobiliteit en veranderingen. Waardevol voor HR, P&O en leidinggevenden. Een frisse kijk op mens & organisatie. Wat zijn de voordelen van een groeimindset, wat levert het op én wat heeft je brein hiermee te maken? Ontdek ook welke processen je kunt beïnvloeden om een groeimindset

te laten opbloeien. 

5. Boost-camp uitgebreid_ Meer balans me
5. Boost-camp uitgebreid_ Meer balans me
Digitalisering met groeimindset, mindset

Pak digitalisering aan vanuit de groeimindset en breinkennis. Je kunt de angst voor en onzekerheden door digitalisering verminderen of zelfs wegnemen door de 'landing' zachter te maken en mensen te begeleiden. Bewust maken, tools in handen geven en vooral ook ondersteunen in hun mindset, wanneer het om veranderingen gaat. En wat heeft de werknemer nodig?  Wat is de rol van de leidinggevende? Iedere werknemer is in staat om nieuwe dingen te leren, echter de manier waarop en de behoeften kunnen verschillen. De groeimindset & breinkennis helpen hierbij. Bekijk de aanbevelingen.

Check de promo hier!  

6. Masterclass Minder stress met groeimi
6. Masterclass Minder stress met groeimi

De 'Masterclass minder stress met groeimindset & breinkennis' zorgt voor bewustwording en beleving. Leer wat stress doet en hoe je dit kunt verminderen door vanuit een groeimindset te denken en te handelen. Je ontvangt kennis, tools & tips en oefent op interactieve wijze om minder stress te ervaren en je vitaler te voelen. Het zorgt voor meer persoonlijk leiderschap en verbinding. Een waardevolle masterclass voor diverse groepen, teams en organisaties. Mindset, brein & (mentale) vitaliteit zijn nauw verbonden.

P. Mindset & brein proeverij foto websit
P. Mindset & brein proeverij foto websit
P. Mindset & brein proeverij foto websit

De Mindset & Breinproeverij:  Een mooie sessie waarin je direct een aantal zaken ervaart en je huiswaarts keert met bruikbare stappen en tips voor je persoonlijke ontwikkeling. Inspiratie tot groei, doelen bereiken, een open leerhouding & verbinding. Een inspirerende interactieve lezing waarin je 'proeft' van wat een groeimindset en brein bewustzijn voor jou en anderen kan betekenen. Deze proeverij kan online gegeven worden of op een locatie van uw keuze. 

M_ Maatwerk groeimindset website (1).png

In overleg stemmen we af wat wenselijk en nodig is voor uw team of organisatie, maatwerk! Denk aan de start van talentontwikkeling, mobiliteit, een open leer- houding bij veranderingen of meer (mentale) vitaliteit en veerkracht enz. Omdat het om het fundament (grondhouding) gaat voor leren, ontwikkelen en verandering, kun je het in vele situaties en organisaties inpassen. Het gaat om de impact van breinen en mindsets op de werkvloer: Aan te vullen met de online leeromgeving, mentor gesprekken én de Groei & Brein Gids, een persoonlijke planner om groei te bevorderen en te consolideren. Reviews

Teamdag Mindset & Martial Arts, Groeibre

Persoonlijk leiderschap met groeimindset & martial arts. Maak jezelf en je teamleden op een unieke manier krachtiger en ontplooi jezelf via  deze inspirerende Mindset Masterclass én lessen in Braziliaans Jiu-Jitsu.. Het gaat hierbij niet om kracht maar om timing en techniek. Een bijzondere dag waar denken en handelen vanuit een groeimindset, beweging, bewustwording, brein, binding en beleving centraal. staan. Word je bewuster van je mindset, de rol van je brein én de impact ervan op persoonlijk & werkleven. Ontwikkel vaardigheden, ontvangt kennis & tools voor meer mentale & fysieke wendbaarheid en weerbaarheid, om mee aan de

slag te gaan. Een bijzondere samenwerking met

BJJ expert Bart Aarts. Check de promo hier! 

Complimenten en feedback, foto website.p

Complimenten & feedback vanuit een groeimindset. Tijdens deze training word je je bewust van je eigen mindset, de mindsets in de (werk-) omgeving en de invloed ervan. Je leert hoe je een groeimindset bij jezelf en anderen kunt laten opbloeien. We zoomen in op complimenten & feedback geven en ontvangen vanuit een groeimindset. Ook het sociale breinsysteem komt aan bod omdat mindset & brein onlosmakelijk verbonden zijn. Een dag met bewustwording, beleving, kennis, tools & tips, verdieping en diverse oefeningen.

Een online interactieve lezing voor teams én organisaties. Hoe ga je om met verande-ring in een tijdperk die volop in beweging is. Ook waardevol voor medewerkers die nu vooral thuiswerken. Tijdens deze online sessie op maat ontdek je wat verandering met je doet. Welke impact het heeft op je hersenen maar ook vanuit welke mindset je het beste om kunt gaan met veranderingen. En ook: hoe houd je je brein vitaal! Met interactie, kennis, tips en tools in diverse werkvormen. We bespreken vooraf welke behoeften uw team of organisatie heeft en hoe Groeibrein hierop in kan spelen. Bekijk deze video en slides voor meer info, Direct toepasbaar én bruikbaar in

de toekomst. Neem contact op voor info en boeken! 

Online interactieve lezing, maatwerk, om
Onderwijs, maatwerk groeimindset, growth

In een gesprek kijken we naar waar de behoeften van het team en/of school(organisatie) liggen en  stemmen de masterclass of training hierop af. Hierbij wordt uitgegaan van het vergroten van de bewustwording, kennis en de toolkit van leraren om de groeimindset te stimuleren gecombineerd met de daarbij behorende breinkennis. Van daaruit kan de leraar zelf aan de slag met toepassingen in het onderwijs. Er zijn afwisselende en actieve werkvormen waarbij de verdieping wordt opgezocht. Groeibrein gaat graag in gesprek over de mogelijkheden. Saskia Verhaeren heeft naast haar expertise in growth

mindset (en breinkennis) ruim 20 jaar ervaring in het

onderwijs en heeft zich verdiept in het puberbrein. 

Meer wendbaarheid, betrokkenheid en verbinding ontstaat door meer kennis over de hersenen, de mindsets en SCARF (onze sociale behoeften). Kennis is kracht! Het toepassen ervan zorgt voor groei. Wil je meer verbinding in en tussen teams, wil je meer inzicht krijgen in jezelf en wat mensen beweegt en in de interactie in de groep of organisatie? Dan stelt Groeibrein een training op maat samen om bewust te maken, kennis te delen en tools in handen te geven om dit te stimuleren en verder te laten groeien. In te zetten in vele organisaties en situaties.

Ga vrijblijvend in gesprek om te kijken naar de

mogelijkheden voor uw team of organisatie. 

Betrokkenheid, verbinding, begrip met SC
Mindset Mentor Traject, growth mindset t

Wil je een goed fundament om jezelf meer wendbaar en weerbaar te maken? Meer persoonlijk leiderschap? Wil jij jezelf graag ontwikkelen maar lukt dat niet zo goed? Wil je dingen in je leven veranderen maar verval je regelmatig in dezelfde patronen? Wil je meer inzicht in jezelf en anderen? Of ben je leidinggevende en wil je vanuit de groei-mindset en hersenwetten  leidinggeven en/of meer persoonlijk leiderschap? Wil je bewust met je brein-body connectie omgaan en je nog beter in je vel voelen? Wil je nieuwe inzichten en praktische tools om mee aan de slag te gaan? Dan is dit integrale programma wat voor jou! Twijfel je daarover?

Lees dan verder via de knop hieronder of neem

contact op. Of schrijf je meteen in!