• Saskia Verhaeren, Groeibrein

Veranderen? Is het niet goed genoeg dan?


"WAAROM moet ik zo nodig veranderen? Is zoals ik ben dan niet goed genoeg?"

Dit zei iemand laatst tijdens een leer-actieve lezing.

Op deze wijze inhoud geven aan het woord 'veranderen' klinkt negatief. Maar je kunt het woord 'veranderen' ook vanuit een ander oogpunt bekijken, vanuit een groeiovertuiging zie je het zo:

Veranderen kan zorgen dat je een belemmering weghaalt. Veranderen kan zorgen voor verbetering van de situatie

& voor (persoonlijke) groei.

Maar veel doen we zo ONBEWUST! Rond je 35e is ongeveer 95% van wat je denkt, doet en voelt geautomatiseerd! Dat is behoorlijk veel!

De wijze waarop je je haren in model brengt, het lichtknopje in het donker vindt, de manier waarop je iemand afwimpelt of hoe je iemand een betekenisvolle glimlach geeft . Hoe je nadenkt over wat een ander je gezegd heeft of dat malen in je hoofd terwijl je in slaap probeert te komen. Hoe je communiceert met je collega's en omgaat met veranderingen in de organisatie. Maar ook de wijze waarop je denkt over JEZELF en over ANDEREN. Alles ligt opgesloten in circuits in je brein 🧠

Veranderen voor jezelf:

Verandering wens je wanneer gedachten en gedragingen je belemmeren. Dan kun je hierover klagen (complain) of je kunt zelf actie nemen en winst behalen (gain) vanuit een groeiovertuiging . Zodat het anders wordt dan dat het nu is. Je bent gemaakt én in staat om het te verbeteren en persoonlijk te groeien.

Veranderen in een organisatie:

Een ongewenste situatie op de werkvloer kan ontwikkeling en goede resultaten belemmeren. Vaak onbewuste patronen van mensen, processen en cultuur. Veranderen kan zorgen voor transitie van een ongeschikte stand van zaken naar een wenselijke en betere situatie of resultaten

Veranderen, hoe dan?

1. Bewustwording:

Ga in die overige 5% bewust 'zitten'? Verandering start bij bewustwording van die ingesleten, automatische set van gedachten en gedragingen die gevormd zijn in het verleden. Door opvoeding en ervaringen. Het routinematige en onbewuste die jou naar de waan van de dag laten leven of vastgeklonken houden. Word bewust van de onbewuste patronen in de cultuur van jouw organisatie die remmend werken.

2. Bouw aan een groeimindset en in een organisatie aan een groeimindset-cultuur:

Hoe werkt het? In het kort: Je hersenen zijn betrokken zijn bij alles wat je denkt, doet en voelt, ook bij je mindset. Wat is mindset ook alweer?

Hoe jij denkt over je talenten, intelligentie, persoonlijkheid én de veranderbaarheid daarvan!

Met een groeimindset besef je dat je kunt groeien en ontwikkelen en dat je talenten, intelligentie en persoonlijkheid NIET in steen zijn verankerd. Maak de shift van een vaste mindset naar een groeimindset, veranderen gaat ermee hand in hand! Met dankbaarheid voor wat goed is.

En een groeimindset-cultuur in organisaties start altijd met bewustwording & ontwikkeling van een groeimindset bij MENSEN IN de organisatie. In alle lagen: leidinggevenden, medewerkers en het management.

Je kunt zelf verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. Je brein is gemaakt om te veranderen en te leren. Bekijk onderstaande bijbehorende afbeelding ook maar eens.

Wil je weten hoe je in een organisatie groeimindset 'handen en voeten' geeft?

Of wil je meer informatie over de diensten (op maat!)van Groeibrein? Geen vaag gedoe, maar heel concreet! Stuur me dan een bericht! info@groeibrein.nl of bel!

Wil je gratis groeimindset tips ontvangen? Schrijf je dan in op de website of stuur een bericht.

#groeimindsetmentaalvitaalvitaliteitmindset #mindsetbreda #vitaalbreda #verandering #changemanagement #hrm #HRM #TEAM #teamleader #persoonlijkleiderschap #mentaalvitaal #vitaliteit #lekkerinjevel #gedachten #keuzes #andereresulaten #fundamentgroei #onderwijs #teamleader