Zoeken
 • Saskia Verhaeren, Groeibrein

GROEIMINDSET in oganisaties, het ... waarom?

Groeimindset is de sleutel tot verandering, meer betrokken en wendbare medewerkers, innovaties & succes! De groeimindset neemt al geruime tijd een prominente plaats in onderzoeks-kringen. Organisaties als HP Inc., Young Capital en ook Microsoft hebben de kracht van groeimindset al ontdekt. En hoe zit dat met jouw organisatie? Het is een onderwerp dat we steeds meer horen in conferentiezalen, vergaderingen en andere werkomgevingen. Iets wat ik natuurlijk van harte toejuich!
Dus, wat is precies een groeimindset? Het is namelijk niet vaag. Wat zijn de voordelen ervan? En hoe kunnen we die ontwikkelen in onze organisaties? Wat is de rol van directie, leidinggevenden en medewerkers hierin? Wat heeft ons brein hier nu mee te maken? Waarschijnlijk vraag je je nu af welke mindset in jouw organisatie overheerst. Is dat er één die flexibiliteit, samenwerken en groei aanwakkert of een mindset die belemmerend werkt?


Dit is DEEL 1 van Groeimindset in organisaties. In deel 2 en 3 komt het vervolg aan bod, dus keep posted, tag & deel!


In dit deel lees je meer over:

 • De impact van mindsets

 • Wat is mindset?

 • Onderzoek & cijfers

 • De organisatie-mindsetHP Inc. als praktijkvoorbeeld

 • Wanneer zetten organisaties groeimindset in? 

 • Als laatste beschrijf ik kort welke onderwerpen aan bod komen in deel 2 & 3

Uit onderzoeken en praktijk blijkt dat een groeimindset leidt tot succes én dat een groeimindset-cultuur beter werkt dan een vaste mindset cultuur.

DE IMPACT VAN MINDSETS Mindsets hebben een krachtige impact op ons professionele en persoonlijk leven. Ze bepalen hoe we onze successen en mislukkingen interpreteren. Ze beïnvloeden ook hoe je je eigen ervaringen thuis én op je werkplek beleeft. Ze bepalen hoe we emotioneel, cognitief, gedragsmatig en neuraal reageren op deze ervaringen. Het begrip mindset is niet vaag! In dit artikel lees je dan ook hoe dat zit.

Mindsets hebben een krachtige impact op prestaties, leren en betrokkenheid, zelfregulering, neurale verwerking, veerkracht en leiderschap

ONDERZOEK

Dit jaar nog onderzochten E.A. Canning et al. (2019) de effecten van mindset-culturen binnen organisaties van Fortune 500 bedrijven. Ze onderzochten hoe de overheersende mindset (een vaste of een groei-) binnen een organisatie het vertrouwen en de betrokkenheid van medewerkers voorspelt. Uit dit onderzoek blijkt dat werknemers een meer negatieve cultuur ervaren in een vaste mindset-cultuur dan in een groeimindset-cultuur.


Het gaat nog verder dan dat! Mindsets hebben invloed op betrokkenheid, vertrouwen in de organisatie, sociale interacties, innovaties, leerhouding, veilig voelen, het welbevinden van mensen, groei etc.WAT IS MINDSET?

Het begrip mindset is al zo ingeburgerd dat we vaak niet meer nadenken over wát het is én wat de impact ervan in onze levens is. Meer dan 95% van wat we denken en doen is onbewust en dat geldt dus ook voor onze mindset. Deze wordt gevormd door ‘nature & nurture’.


Onze hersenen kiezen dan ook de weg van de minste weerstand. Volgens prof. Carol S. Dweck kun je mindset het helder formuleren: Het is de overtuiging die jij hebt over vaardigheden, talenten en intelligentie én de veranderbaarheid ervan. Dweck onderscheidt twee mindsets die mensen over zichzelf (én anderen) kunnen hebben: een 'vaste mindset' en een 'groeimindset':


Mensen die overwegend in een vaste mindset zitten zijn ervan overtuigd dat kwaliteiten zoals intelligentie en talent vaststaande kenmerken zijn die niet ontwikkelbaar zijn. Je bent wie je bent en 'het is wat het is'.


Personen die overwegend in een groeimindset zitten, hebben de overtuiging dat ze hun vermogens kunnen ontwikkelen, door met name toewijding en hard werken. Intelligentie en talent zijn in hun ogen niet meer dan een uitgangspunt voor verdere ontwikkeling van hun persoonlijkheid, intelligentie en talenten.


We moeten hierbij bedenken dat we beide mindsets in ons hebben, ertussen laveren en dat het per facet van ons leven kan verschillen. Een groeimindset heeft ontwikkeling als doel, daar ligt dan ook de focus op. Een groeimindset gaat over uitdagingen aangaan, leren, leren van elkaar, jezelf inzetten, anders omgaan met fouten, doorzetten ondanks tegenslagen, het zoeken naar andere strategieën en lessen halen uit feedback. Zo haal je meer uit jezelf én anderen.


Tijdens mijn masterclasses en trainingen zijn mensen elke keer weer verbaast hoe diep deze mindset gegrift is in hun denken en handelen. Mooi om te zien hoe gezichten van deze verwondering overgaan in interesse en gretigheid om hier meer van te weten.


ORGANISATIE-MINDSET

Organisaties willen inspelen op deze snel veranderende wereld. “Er is behoefte aan wendbaarheid van mensen” en “Mensen moeten zich ontwikkelen”, zijn uitspraken die inmiddels gewoon geworden zijn, maar ze blijven in sommige organisaties alleen maar onderwerp van gesprek.


Met de organisatie-mindset bedoelen we hoe we binnen een organisatie denken én communiceren over de ontwikkelbaarheid van mensen.


In elke organisatie wordt hier anders over gedacht. In sommige organisaties is een vaste mindset dominant, in een andere overheerst een groeimindset. Onze persoonlijke mindset heeft dus niet alleen consequenties voor hoe we zelf groeien,

maar ook voor de gemeenschappelijke

overtuigingen over ontwikkelbaarheid.


De individuele mindsets verweven zich met de organisatie-mindset. De effecten van de overheersende mindset op de werkvloer is van grote invloed. Een organisatie-mindset beïnvloed hoe wij persoonlijk functioneren en vice versa én hoe de organisatie als geheel functioneert. Een vaste mindset cultuur herken je bijvoorbeeld aan het op handen dragen van een klein groepje 'geweldige' werknemers, de focus op prestaties i.p.v. op groei, het niet durven innoveren, het afschuiven van fouten, werknemers die weinig betrokken zijn én/of geen vertrouwen in de organisatie hebben.


Groeimindset-culturen lijken duidelijk beter te werken. Het is daarom geweldig dat het mogelijk is om ook in een groeimindset te laten opbloeien. Dit is een proces en géén zwiep met een toverstaf, het vereist bewustwording van mensen, mindset & breinkennis, de aanpassing van gemeenschappelijke dagelijkse gewoontes en systemen die echte verandering ondersteunen.


Een groeimindset zorgt voor meer relationele voldoening, betere prestaties en succes! - Dweck -

ONDERZOEKEN

Onderzoekers van het NeuroLeadership Institute hebben onlangs nieuwe toepassingen van de groeimindset onderzocht door middel van diepgaande interviews met 20 grote organisaties in Europa, VS en Australië.


Zo hebben ze kijk gekregen op hoe het concept van groeimindset is geëvolueerd en hoe organisaties groeimindset inbedden als ondersteuning bij veranderings- en transformatieprocessen. Zo zag bijv. een wereldwijd opererend farmaceutisch bedrijf de werknemers betrokkenheid met 14% toenemen sinds het begin van hun groeimindset reis. En twee jaar na de lancering van de groeimindset bij HP Inc. zag men een stijging van 22% in de betrokkenheid van werknemers.


Het instituut legt het als volgt uit: Teams die een groeimindset-cultuur kunnen cultiveren, denken niet zoals andere teams in andere organisaties dat doen. In plaats van een vaste mindset te gebruiken en uitdagingen te zien als een bron van bedreiging, zien zij uitdagingen als kansen. Ze grijpen de kans om een nieuw probleem aan te pakken, ondanks de wetenschap dat ze kunnen falen. Maar onthoud: het doel van een groeimindset is niet om de beste te zijn, maar om beter te worden. Zolang teams kunnen leren van deze mislukkingen en het de volgende keer beter doen, kunnen ze een mislukte onderneming als een succes beschouwen.


Uit onderzoek (Senn Delaney, Heidrick & Struggles company) blijkt dat de voordelen van een groeimindset-cultuur in organisaties aanzienlijk kunnen zijn:

 • Werknemers hebben 47% meer vertrouwen in hun bedrijf

 •  Werknemers hebben 34% meer kans om een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bij de toekomst van hun bedrijf te voelen.

 •  Werknemers zijn het er 65% meer over eens dat hun bedrijf het nemen van reële risico's ondersteunt. Ruimte voor innovaties!

Bovengenoemde kenmerken van een groeimindset-cultuur zijn van cruciaal belang om veranderingsprocessen mogelijk te maken, omdat werknemers met een groeimindset niet het gevoel hebben het slachtoffer te zijn van, maar juist onderdeel zijn van de veranderingsinspanningen.

In een groeimindset-cultuur worden medewerkers gezien als mensen met potentie, die aangemoedigd worden om zich te ontwikkelen en erkend en gewaardeerd worden voor deze groei

PRAKTIJKVOORBEELD

HP Inc. kreeg een aantal maanden nadat het zich had losgemaakt van Hewlett-Packard Company, de unieke kans om de cultuur van HP opnieuw uit te vinden. Dat werd een diepgaande en minder gangbare organisatorische uitdaging. Ze moesten duizenden werknemers meekrijgen met een gloednieuwe manier van werken. Meer dan 4700 managers doorliepen het programma om te leren denken en handelen vanuit een groeimindset. Om dit te ondersteunen en het tot een cultuur te maken hebben de HR mensen groeimindset ingebed in hun performance management, hun aanpak voor het verwerven van nieuwe mensen, coaching en carrière-gesprekken, beoordelingsprocessen en team- en leiderschapsontwikkelingsprogramma's. De resultaten hiervan laten zien dat 22% van de werknemers meer betrokkenheid ervaart. Daarnaast heeft het bedrijf 77 prijzen gewonnen voor zijn reeks innovatieve producten.WANNEER ZETTEN ORGANISATIES GROEIMINDSET IN?

Starten met de groeimindset-reis doen organisaties bij onderstaande genoemde situaties.


De groeimindset overtuiging is een grondhouding die zorgt voor een manier van denken en handelen die goed te transformeren is naar uiteenlopende organisaties en situaties, zoals:

 • Operationeel verbeteren   

 • Het ondersteunen van werknemers voor en tijdens belangrijke transformaties die worden veroorzaakt door kunstmatige intelligentie en andere technologieën       

 • Ontwikkeling van hun mensen (bijv. talentontwikkeling)

 • Het bevorderen van een meer innovatieve cultuur       

 • Duurzame inzetbaarheid        

 • Bij een heroriëntatie van de strategie, cultuur, doel en missie  

 • Het stimuleren van mobiliteit

GROEIMINDSET KUN JE LEREN - Dweck - Groeibrein is hierin gespecialiseerd

GROEIBREIN maakt bewust, triggert, deelt kennis, laat beleven en oefenen, geeft inzicht, werkt met ontwikkel-nudges en groeimindset advies, om de groeimindset-reis te beginnen en te beleven!


Er zijn trainingen, leer-actieve lezingen, masterclasses en boost-camps voor alle medewerkers!


Een groeimindset werkt alleen wanneer alle lagen van een organisatie participeren. (Meer hierover in deel 3). Groeimindset trajecten op maat. Groeibrein zorgt zoveel mogelijk voor aansluiting bij de opdrachtgever en werkt, waar wenselijk (bijv. bij een groeimindset- bedrijfsscan, wervelende kick-off of projectmanaging), samen met partners.


Meer weten? Bel: 0628889013 of mail naar info@groeibrein.nl

Of bekijk het aanbod Nieuwsgierig naar het vervolg?


In deel 2:

Herken de mindset!

De invloed op werknemers engagement, samenwerking en leren van elkaar.

De voordelen voor de werknemer persoonlijk én de organisatie.

De rol van het brein en wat je kunt doen bij confrontatie met een vaste mindset.


In deel 3:

Hoe implementeer je een groeimindset in de organisatie?

DRIE hefbomen & VIJF hoofdstappen die essentieel zijn voor de groeimindset-reis.