Zoeken
 • Saskia Verhaeren, Groeibrein

GROEIMINDSET in organisaties. Hoe zit dat?

De groeimindset heeft al meer dan 30 jaar een prominente plaats in onderzoekskringen. Organisaties als HP Inc., Young Capital en ook Microsoft hebben de kracht van groeimindset al ontdekt. En hoe zit dat met jouw organisatie?

Een groeimindset-cultuur zorgt voor flexibeler meebewegen met veranderingen, weerbaarheid en ruimte voor innovaties


Alvorens je start met het lezen van dit deel raad ik je aan om deel 1 te lezen waarin ik ingegaan ben op de enorme impact die mindsets hebben in organisaties. Je leest er ook wat het ingeburgerde woord mindset is én wat bedoeld wordt met de organisatie-mindset. Diverse onderzoeken en cijfers en een praktijkvoorbeeld onderbouwen het artikel.


In dit 2e deel: 

 • Herken de mindset op de werkvloer

 • Mindsets voorspellen de betrokkenheid van werknemers

 • Mindsets hebben impact op de samenwerking en leren van elkaar. Ontdek het verschil

 • Wat zijn de voordelen van een groeimindset voor werknemer & organisatie

 • Een vaste mindset, wat nu?

In het derde deel én tevens het laatste, komen aan de orde: Drie hefbomen & Vijf hoofdstappen die essentieel zijn bij het implementeren groeimindset in organisaties. 


Een groeimindset-cultuur is een lerende cultuur waarin 'Infinite learning' wordt aangewakkerd én waar alle medewerkers worden gezien als mensen met waarde. Erkend en gewaardeerd voor hun ontwikkeling.

Je weet inmiddels dat een groeimindset in een organisatie flexibiliteit, samenwerken en groei aanwakkert en dat een overheersende vaste mindset belemmerend werkt voor mensen en in de hele organisatiecultuur. Een hele korte opfrisser uit deel 1: Ongeveer 95% van wat we denken en doen is onbewust en dat geldt dus ook voor onze mindset. Volgens prof. Carol S. Dweck kun je mindset helder formuleren: Het is de overtuiging die jij hebt over vaardigheden, talenten en intelligentie én de veranderbaarheid ervan. Dweck onderscheidt twee mindsets die mensen over zichzelf (én anderen) kunnen hebben: een 'vaste mindset' en een 'groeimindset':Vanuit de staat van een vaste mindset ziet iemand nieuwe of moeilijke situaties als gevaar of dreiging. Dit kan zorgen voor angst, verdriet, onvermogen om te leren, te luisteren en het nemen van rationele beslissingen. Of de zogeheten ‘hakken’ gaan in het zand. Je brein sluit zich als het ware af, gaat 'op slot'.


Een groeimindset is de overtuiging dat een moeilijke situatie of verandering een kans is om te leren, te verbeteren, te groeien! Hersengebieden, zoals het beloningssysteem, worden positief getriggerd. Het brein zoekt actief naar feedback en manieren om te verbeteren. Het zorgt voor een zekere veerkracht. Dit leidt tot enthousiasme voor leren en verandering. Deze reactie op de nieuwe en soms lastige situaties, is die fundamentele overtuiging van de persoon dat hij/zij in staat is om te leren en te verbeteren en dat ontwikkeling en groei (met de nodige onzekerheden en uitdagingen) natuurlijke elementen van het leven zijn.


Een groeimindset zorgt dus voor een totaal andere houding, bijv.:

 • Uitdagingen leiden tot innovatie

 • Feedback wordt een opportuniteit

 • Fouten worden leermomenten

 • Opgeven wordt doorzetten, en waar nodig een andere strategie kiezen

 • Jezelf bewijzen wordt leren

 • Geen focus op ‘goed overkomen’ maar op ‘leren en ontwikkelen’


Het brein van iemand in een 'groeimindset staat' reageert anders op feedback omdat het meer open staat voor het integreren van lessen uit deze feedback. Dat stimuleert de intrinsieke motivatie en prestatie

DE MINDSET VOORSPELT WERKNEMERS BETROKKENHEID

Senn Delaney en Heidrick & Struggles (2015) onderzochten i.s.m. professoren van Stanford University (o.a. Carol Dweck) de invloed van mindsets in organisaties. Ze ontdekten dat mindsets de betrokkenheid van werknemers op verschillende manieren beïnvloeden.


Zelfontwikkeling, acties van de leidinggevenden en de organisatiestructuur hebben invloed op de mindsets van medewerkers. Deze mindsets hebben op hun beurt weer invloed op het enthousiasme dat mensen hebben voor ontwikkeling, hun inspanningen, focus, de wijze waarop met tegenslag wordt omgegaan en ook op hun wisselwerking met anderen (lichtgrijze vlakken in onderstaande afbeelding).


Een korte toelichting bij elk facet:


Een vaste mindset belemmert bijvoorbeeld de betrokkenheid van medewerkers doordat ze minder enthousiast zijn voor verandering en groei. Uit dit en het vorige artikel is inmiddels is wel duidelijk dat collega's vanuit een groeimindset geneigd zijn om zich te willen ontwikkelen en hier enthousiast van raken.


Mindsets beïnvloeden ook de manier waarop inspanning wordt geïnterpreteerd. Denk aan dit soort gedachten of uitspraken: “Waarom zou ik me inspannen, ik/hij/zij verander(t) toch niet." Of: “Inspanning is voor diegenen die er geen talent voor hebben.”


Ook waar aandacht & focus naartoe gaat worden gestuurd vanuit mindsets. Gaat de focus, vanuit de vaste overtuiging naar het willen presteren, het geen fouten durven maken en goed overkomen? Of komt de focus vanuit een groeimindset te liggen op 'infinite learning' en verbeteren?


Mindsets bepalen ook hoe wordt omgegaan met tegenslagen (fouten en falen). Een vaste mindset ziet een tegenslag als bevestiging van ‘ergens niet toe in staat zijn’, met de neiging om snel op te geven. Met een op groei gerichte mindset haal je lessen uit de tegenslagen; “Wat kunnen we doen om het beter of anders aan te pakken?”


Tot slot bepalen mindset ook hoe interpersoonlijke interacties plaatsvinden. Zorgen de acties voor afstand van... of juist voor verbinding met elkaar. Een aantal voorbeelden: Durf je hulp te vragen? Vanuit een vaste mindset meestal niet omdat de ander zo achterhaald dat jij iets niet kan of weet. Terwijl hulp vragen om juist iets te willen leren vanuit een groeimindset ontstaat. En hoe ga je om met feedback? Is dat een bedreiging of een kans om te groeien? Schuif je fouten af omdat je niet af wilt gaan of breng je ze aan de orde om te leren en te verbeteren?


De conclusie uit het onderzoek:

Het cultiveren van een groeimindset in organisaties is een belangrijke factor is bij het creëren van betere wendbaarheid en innovatie en bij het ontwikkelen van een betrokken, toegewijd en oprecht vertrouwenwekkend personeelsbestand

DE VOORDELEN VOOR MENS EN ORGANISATIE:

Een medewerker floreert, wordt wendbaarder en weerbaarder in een cultuur waarin nieuwe ideeën welkom zijn, waar mogelijkheden worden gecreëerd voor innovaties en waar fouten leermomenten zijn. In deze cultuur wordt de verbinding opgezocht en samengewerkt. (Afbeelding: Brain blossom, by Hpxn).


Een groeimindset laten opbloeien doe je onder andere door alle mensen in de organisatie mee te nemen in de groeimindset-reis. De personal assistant, de leidinggevende, de help-deskmedewerker en de directie. Het opbouwen van een groeimindset (cultuur) gaat gepaard met meer brein bewustzijn. Door alle medewerkers basale breinkennis bij te brengen zorg je ervoor dat de overtuiging dat je in staat bent om te leren en ontwikkelen, wordt versterkt.


Je hersenen hebben invloed lichaam, emoties, concentratie, relaties, prestaties, zoals inspannen en doorzetten en ook op je mindset. Het mooie is dat medewerkers met beiden (mindset & breinkennis) mentaal meer in balans komen. Dit bewustzijn en deze waardevolle informatie zorgen op hun beurt weer voor vitalere breinen op de werkvloer. Gaaf, minder verzuim!


Deze persoonlijke voordelen voor de medewerkers vloeien door in de organisatie. Zoals ik beschreef in deel één blijkt uit onderzoek dat medewerkers in een groeimindset-cultuur hebben meer vertrouwen hebben in de organisatie, meer betrokken zijn en zich gesteund voelen bij het aangaan van nieuwe uitdagingen. Zijn zijn het er vaker over eens dat de organisatie innovaties ondersteund en zien dat samenwerking wordt versterkt.


Wanneer meer medewerkers het gevoel hebben dat ze energie uit de werkcultuur kunnen halen, hoe groter de kans dat medewerkers zich inzetten om elkaar, de organisatie én klanten goed te behandelen.


BETERE SAMENWERKING

Onze mindsets sturen onze interacties met anderen, en stimuleren of belemmeren ons om informatie te delen en te leren. We bezitten dan ook allemaal een sociaal breinsysteem (Prof. Matthew Lieberman, University of California) waarmee we wat van elkaar opsteken en elkaar beïnvloeden. Dit systeem is in volle actie bij het samen leren, feedback geven & ontvangen én bij het samenwerken.

In elke organisatie is samenwerking nodig.

De wijze waarop is cruciaal voor de kans van slagen.


Werken vanuit een vaste mindset zorgt voor stagnatie. Je herkent vast wel een aantal punten: Vanuit deze overtuiging ligt de focus op de prestatie die moet worden neergezet en op de 'super talenten' die in de groep aanwezig zouden zijn. Dit zorgt voor meer druk en stressreacties van het brein. Feedback wordt veelal gegeven vanuit ‘veroordelen en veroordeeld worden’ en fouten worden afgeschoven of afgestraft. Hulp vragen durven mensen niet (want dan ziet de ander dat ik het niet kan/weet). Wordt succes geboekt door de één, dan voelt dit als bedreigend voor de ander of afgunst profileert zich.


Samenwerken vanuit een groeimindset is aan de slag gaan vanuit een andere overtuiging. De focus is gericht op leren en verbeteren i.p.v. op de prestatie, dit zorgt ook voor minder druk. Je gaat uit van het kunnen van álle betrokkenen en niet alleen van tevoren gelabelde ‘talenten’. Feedback wordt gegeven vanuit een mentaliteit van ‘leren en helpen leren’. Er is openheid om hulp te vragen. Vragen en antwoorden zorgen voor leermomenten. En ook successen van anderen worden onderzocht om lessen te leren. Deze manier van samenwerken zorgt ervoor dat je elkaar kunt versterken en aanvullen, het verbindt mensen.EEN VASTE MINDSET, WAT NU?

Wanneer je een collectieve drive opbouwt in de behoefte aan voortdurende vooruitgang en ontwikkeling, wanneer er samenwerking is en ruimte voor experimenten dan is het handig wanneer je je medewerkers helpt bij het opbouwen van veerkracht en mentale flexibiliteit.


Ofwel, maak groeimindset een onderdeel van de organisatiestrategie.

Deze groeiovertuiging zorgt voor het overwinnen van problemen die ontstaan bij belangrijke veranderingen. Deze grondhouding is een manier van denken en handelen die goed te transformeren is naar uiteenlopende organisaties en situaties, zoals: Operationeel verbeteren, het ondersteunen van werknemers voor en tijdens belangrijke transformaties die worden veroorzaakt door kunstmatige intelligentie en andere technologieën, bij een heroriëntatie van de strategie, cultuur, doel en missie. Maar ook bij ontwikkeling van mensen, duurzame inzetbaarheid, het simuleren van mobiliteit of een innovatieve cultuur.


Voor ieder mens geldt dat we beide mindsets in ons hebben en ze kunnen verschillen in elk facet van ons leven, van sportprestaties tot relaties, tot het leiden van vergaderingen.


Tijdens veranderingen krijg je dus ook te maken met vaste mindsets in je team.

Enkele tips:

 • Begrijp en verkondig dat dit normaal is, het is menselijk. Bij groei hoort ‘brein-chaos’ omdat je geconfronteerd wordt met veranderingen, onzekerheden die het brein niet kent.

 • Maak het goede nieuws weer kenbaar: Je hebt een keuze; Je kunt ervoor kiezen om anders te denken en je meer te richten op je groei. Het brein is maakbaar. Belangrijk hierin is om je medewerkers hierin te onderwijzen (ook een onderdeel van de trainingen van Groeibrein). 

 • Bedenkt dat gewoontes veranderen tijd nodig heeft. Heb geduld met jezelf en anderen als je nieuwe gewoontes probeert op te bouwen. Het zal geen verandering van de ene op de andere dag zijn, het is 'samen op reis gaan'.

 • Ofwel hanteer interne en externe groeitaal om een groeimindset te bevorderen. Het gaat er niet om jezelf te bewijzen aan anderen. In plaats daarvan, het verbeteren van jezelf.

 • Zorg ervoor dat er ruimte is om met een fris brein te denken en de veranderingen aan te gaan. Stress-reacties in de hersenen werken tegen in plaats van mee.

GROEIMINDSET KUN JE LEREN - Dweck -
Brein bewust zijn ook! - Groeibrein-


GROEIBREIN maakt bewust, triggert, deelt kennis, laat beleven en oefenen, geeft inzicht, werkt met ontwikkel-nudges en groeimindset advies, om de groeimindset-reis te beginnen en te beleven!

Er zijn trainingen, masterclasses etc. en op trajecten op maat.


Groeimindset trajecten op maat. Groeibrein zorgt zoveel mogelijk voor aansluiting bij de opdrachtgever en werkt, waar wenselijk (bijv. bij een groeimindset- bedrijfsscan, wervelende kick-off of projectmanaging), samen met partners.


Meer weten? Bel: 0628889013 of mail naar info@groeibrein.nl

Of bekijk het aanbod hier.


In deel 3, het laatste deel: Hoe implementeer je een groeimindset in organisaties: Drie hefbomen & Vijf hoofdstappen