Zoeken
  • Saskia Verhaeren, Groeibrein

Hoe creëer je een groeimindset-cultuur in de organisatie?

3 speerpunten, 3 hefbomen én 5 hoofdstappenDe groeimindset heeft al meer dan 30 jaar een prominente plaats in onderzoekskringen. Organisaties als HP Inc., Young Capital en ook Microsoft hebben de kracht van groeimindset al ontdekt.


Hoe creëer je een collectieve groeimindset?

In dit derde én tevens laatste deel lees je meer over welke onderdelen essentieel zijn bij het cultiveren van een groeimindset in organisaties:

- Drie speerpunten

- Drie hefbomen én

- Vijf hoofdstappen


Wat is de rol van directie, leidinggevenden en medewerkers? Hoe kun je dit met processen ondersteunen? Wat heeft ons brein hiermee te maken? Misschien vraag je je nu ook wel af welke mindset in jouw organisatie overheerst en hoe je dit kunt veranderen, of lees: verbeteren!


Een groeimindset-cultuur is een lerende cultuur waarin continu verbeteren wordt aangewakkerd én waar alle medewerkers worden gezien als mensen met waarde. Erkend en gewaardeerd voor hun ontwikkeling.

Voor je start met het lezen van dit derde deel wil ik je aanbevelen om eerst deel 1 & deel 2 te lezen. Daarin heb ik o.a. uitgelegd welke impact mindsets hebben in organisaties, wat een organisatie-mindset is, inclusief enkele onderzoeken, cijfers en voorbeelden. In het tweede deel kun je lezen hoe je mindsets kunt herkennen en de invloed ervan op de betrokkenheid en samenwerking. Ook lees je de voordelen van een groeimindset en wat je kunt doen bij vaste mindsets.


Deel 3:

HOE CREËER JE EEN GROEIMINDSET-CULTUUR?


Wat kunnen management en leidinggevenden doen om medewerkers te ondersteunen om van een meer vaste mentaliteit naar een groeimindset te groeien? Prof. Carol Dweck en Associate Prof. of Management, Peter Heslin adviseren het volgende:


De organisatie moet zoeken naar mensen die...... Of stimuleren dat mensen..... uitdagingen omarmen, willen groeien en willen samenwerken! Culturen zijn immers de schaduw van hun leidinggevenden, daarom is het cruciaal dat ook leiders een groeimindset eigen maken en een brede en duurzame wendbaarheid, innovatie, en betrokkenheid creëren”

Dat is een hele mond vol! Wanneer we het puntsgewijs bekijken spreken ze over:

- Het stimuleren van het omarmen van uitdagingen

- Het stimuleren van groei en samenwerken

- De rol van leidinggevenden

- Het creëren van een duurzame wendbaarheid, innovatie én betrokkenheid.


Hoe doe je dat?

Een collectieve groeimindset kun je creëren door gebruik te maken van:

speerpunten, hefbomen, hoofdstappen, groeimindset organisaties

- drie speerpunten

- drie hefbomen én

- 5 hoofdstappen


DRIE SPEERPUNTEN

1. Overtuiging: Omarm en adopteer een groeimindset

Een groeimindset omarmen en het je eigen maken kan door kennis over mindsets én over de werking van het brein (basale breinkennis). Dit geldt voor alle geledingen van de organisatie (zie ook de hefbomen). Presenteer vaardigheden, talent en intelligentie als 'ontwikkelbaar'! We zijn allemaal 'werk-in-uitvoering'


2. Focus op continue verbeteren

Richt je bij communicatie, leidinggeven en processen op leren en verbeteren. Wat is ‘the next step’ en wat is hiervoor nodig. Focus niet star op perfectie en resultaten. Waardeer bijvoorbeeld leren en doorzettingsvermogen en niet zozeer ‘het hebben van talent’. Richt je op groeien in dienst van individuele en bedrijfsdoelstellingen zodat onderweg kan worden geleerd en aanpassingen kunnen worden gedaan. Wanneer dit een meer consistente werkwijze wordt, zal het bijdragen om de groeimentaliteit vast te houden.


3. Inspireer anderen: gedrag & gewoonten

Gedrag: Groeimindset-gedrag kun je ontwikkelen en stimuleren. Dit doe je door mensen te trainen in de groeimindset. Hoe herken je je mindset bij jezelf en bij anderen? Leer interne groeitaal om anderen beter te kunnen begrijpen. Inspireer anderen met externe groeitaal om hen verder te helpen. Het sociale brein-systeem is zo in volle actie! Daarbij vervullen leidinggevenden een belangrijke rol wanneer het gaat om het versterken van groeimindset-gedrag door o.a. effectieve feedback (vanuit groeimindset) én door rolmodel te zijn!

Gewoonten: Inspireer elkaar door het onderwijzen, bijbrengen en voortleven van gewoontes die de nadruk op continue ontwikkeling ondersteunen. Bijvoorbeeld een nieuwe gewoonte om te mogen experimenteren of om van elkaar te leren. Of de gewoonte om elkaar groei gerichte feedback te vragen!


Dit gedrag en deze gewoonten kunnen medewerkers individueel, in teams en in de hele organisaties voortdurend aannemen zodat hun mindset na verloop van tijd te verandert. Neem weloverwogen risico's en durf de voorgaande gewoontes te verstoren. Omarm de veranderingen en bedankt elkaar ervoor.


Deze groeimindset-reis is geen magie waarbij het 'er ineens is', maar een continue proces. Het gaat niet alleen om een groeimindset voor jezelf te hebben, het gaat erom dat je gelooft in het groeipotentieel van je team en collega's en elkaar hierin te inspireren, te ondersteunen en helpen, in verbinding met elkaar!

Er zijn dan ook drie hefbomen om een groeimindset-cultuur te laten floreren:groeimindset in organisaties, growth mindset in organisations

DRIE HEFBOMEN

Praktisch gezien heb je drie hefbomen nodig om de groeimindset te vermeerderen in een organisatie. Dat houdt acties op drie niveaus in (zie bovenstaand figuur):


1. Zelfontwikkeling van álle medewerkers, in elke laag van de organisatie. Waarbij de drie eerder genoemde speerpunten het middelpunt zijn.

2. Acties vanuit leidinggevenden: Voorbeeldgedrag én het stimuleren van alle facetten van een groeimindset bij medewerkers.

3. De organisatiecultuur en structuur: Richt processen, afspraken en structuren zodanig in dat ze de groeimindset-reis ondersteunen. Hierover meer bij de 5 hoofdstappen.


Voorafgaande aan deze de groeimindset-reis is het belangrijk om eerst onderzoek te doen én om een groeimindset-cultuur een goede voedingsbodem te geven is een vitale werkomgeving voor medewerkers ook belangrijk.


Voeg de drie speerpunten, de drie hefbomen, onderzoek naar de huidige situatie en een een vitale werkvloer samen. Zo ontstaan er vijf hoofdstappen:
VIJF HOOFDSTAPPEN:

Let op! Deze vijf hoofdstappen overlappen elkaar waar dat nodig en wenselijk is. Het is natuurlijk handig om stap 1 vrij aan het begin te zetten. Stap 2 en 3 kun je ook niet omdraaien, dat wordt helder wanneer je het leest.
Stap 1: Onderzoek

Start met het onderzoeken van de huidige mentaliteit. Wat is de overtuiging van leidinggevenden en medewerkers? Is deze meer vast of juist gericht op groei en hoe ervaren medewerkers dat zelf t.a.v. hun leidinggevenden en de organisatie? Welke facetten van de groeimindset vragen om meer aandacht? Wanneer je hier een beeld van hebt kun je beter inspelen op de behoeften. Het is interessant om na een jaar opnieuw onderzoek te doen; Hoe staat het nu met de groeimentaliteit?


Stap 2: Leiderschap

Leiderschap vanuit groeimindset is voor een groot deel rolmodel zijn. Leidinggevenden bepalen mede de cultuur. Het is van cruciaal belang dat zij een groeimindset begrijpen, omarmen én als het ware adopteren en hierin voorbeeld zijn voor anderen. Voordat leiders een groeimindset bij anderen kunnen bevorderen, moeten ze zichzelf begrijpen. Hoe zit dat met hun mindset en zijn ze zich bewust van de impact van hun brein? Dit kun je doen aan de hand van een groeimindset training die gericht is op leiding geven vanuit een groeimindset. Denk hierbij aan de eigen grondhouding van een leidinggevende, zie je de potentie bij de ander? Denk aan interne en externe groeitaal, aan de wijze waarop je complimenteert, maar ook hoe je omgaat met feedback (geven, ontvangen, handelen en vooral feedback vragen). Wees duidelijk, transparant en doelbewust over de groeimindset-cultuur!

Stap 3: Betrek iedereen

Betrek medewerkers! Maak naast de leidinggevenden ook de medewerkers bewust en deel kennis over de impact van het brein en groeimindset. Een groeimindset kun je leren! Deze basale breinkennis ondersteund en versterkt de groeimindset maar ook de verbondenheid met elkaar. Help personeelsleden van alle geledingen bij het ontwikkelen van deze groeiovertuiging, inspireer! Zorg dat hierover een gesprek op gang komt, bij bijvoorbeeld het koffiezetapparaat, in vergaderzalen en in ontwikkelgesprekken. Zo spreekt iedereen dezelfde taal!


Het mes snijdt aan twee kanten: Wanneer medewerkers een groeimindset ontwikkelen halen zij meer uit zichzelf, zijn mentaal vitaler, wendbaarder en meer betrokken (zie o.a. de onderzoeken in de voorafgaande artikelen en de praktijkvoorbeelden). Zo dragen zij nog meer bij aan de organisatie. Zoals ik in voorafgaand artikel schreef: Wanneer meer medewerkers het gevoel hebben dat ze energie uit de werkcultuur kunnen halen, hoe groter de kans dat medewerkers zich inzetten om elkaar, de organisatie én klanten goed te behandelen.


Stap 4: Structuren & processen

Neem de bedrijfsstructuren en processen onder de loep en bekijk in hoeverre deze bijdragen aan een groeimindset (en vitaliteit). Een aantal voorbeelden:

  • Het aanname beleid: Op welke gronden worden mensen aangenomen?

  • Leren: Het ontwikkelen en bevorderen van een lerende cultuur. Is er ruimte om te leren van en met elkaar? Is er ruimte, tijd & opleidingsbudget? Zijn mensen hiervan op de hoogte? Wordt kennis gedeeld?

  • Ontwikkeling: Op welke manier vindt feedback plaats en stimuleert deze wijze de goeimindset? Zijn er beoordelingsgesprekken of hebben we het eerder over ontwikkelen en vorderingen? Hoe wordt omgegaan met fouten? Wordt doorzetten en inspanning gestimuleerd en gewaardeerd?

  • Innovaties: Mogen collega's nieuwsgierig en leergierig zijn? Krijgen mensen voldoende autonomie? Is er ruimte voor reële experimenten? Wordt 'out of the box' denken gestimuleerd en gewaardeerd? Wat wordt gedaan met nieuwe initiatieven?

  • Samenwerking: Wordt samenwerken gestimuleerd en is de uitvoering effectief? Heerst er een cultuur van het delen van successen of houdt iedereen dat bij zichzelf? Samenwerken is zorgen voor collectieve intelligentie, ofwel 1 + 1 = 3.

Enkele praktische voorbeelden:

- Aanname beleid: Ga niet direct af op alleen het CV. Stel in sollicitatiegesprekken vragen die direct verband houden met een vaste of groeimindset.

- Stimuleren van een lerende cultuur: Zet een online platform op met cursussen, interessante video’s, leerpaden en ontwikkel-nudges (bijvoorbeeld over groeimindset) om medewerkers te stimuleren om zich te blijven ontwikkelen.


Stap 5: Vitaliteit

Stimuleer vitaliteit & een vitale werkomgeving! Die grijze massa bovenin heeft invloed op je mood, op de samenwerking met je collega, of je ‘bij de les’ kunt blijven, op inzetbaarheid en ook op je mindset! Wanneer je slecht slaapt, overwerkt, prikkelbaar of futloos bent, wanneer je geen pauzes krijgt of neemt, of te weinig beweegt heeft dat effect op je mindset!


Hoe zit dat dan? Vitale breinen op de werkvloer zorgen ervoor dat er meer focus blijft op het denken en handelen vanuit een groeimindset! Wanneer je moe en futloos bent gaan je hersenen als vanzelf in de 'spaarstand' staan en terug naar onbewuste handelingen en gedragingen die je daarvoor gewend was, de ingesleten patronen. Wanneer je erover nadenkt is de connectie tussen je mindset en levensstijl snel gemaakt. Uit onderzoeken blijkt (je vindt ze o.a. in mijn posts) dat voeding, beweging, stress, rust en slaap van invloed zijn op onze hersenen.

Mensen die bijvoorbeeld overwerkt zijn of er een (onbewuste) ongezonde levensstijl op na houden, zijn minder vitaal, kunnen zich minder goed concentreren, kunnen moeite hebben met inspannen en doorzetten en tonen meer verzuim.

Enkele voorbeelden: Met een ‘stress brein’ maak je meer fouten en kun je daar ook minder goed mee omgaan. Niet zo gek want de hippocampus is aangetast, een deel van de hersenen dat betrokken is bij geheugen (je maakt meer fouten) én onderdeel van je limbische systeem, ofwel je 'emotionele brein' (je bent sneller geraakt). Met een ‘foggy brain’, door bijvoorbeeld slecht slapen en weinig rust, zet je minder snel door, want je bent moe. Je kunt de feedback van anderen minder goed velen omdat je sneller geïrriteerd bent etc.

Wanneer mensen samenzijn beïnvloeden we elkaar (sociaal brein systeem). Zo blijkt uit onderzoek ook dat veel stress bij de één ook het stresslevel van de ander verhoogt. Bekijk daarom nauwkeurig in hoeverre de werkomgeving bijdraagt aan het welbevinden van werknemers, zowel fysiek als mentaal én hoe je dit kunt verbeteren.

Wat kun je doen? Onderzoek en verbeter zaken als: - Het bewustmaken van personeel wat de impact van vitaliteit is op hun persoonlijk en werkleven - Is er ruimte voor beweging? - Is er ruimte, letterlijk en figuurlijk voor rustmomenten? - Zijn er aangename werkplekken om te kunnen samenwerken om onderlinge verbinding te bevorderen.? - Is er gezond eten in de kantine om mentaal fris en gefocust te blijven? (Dan volstaat een ‘broodje gezond’ niet) - Kunnen ze gebruik maken van een vitaliteitsprogramma dat bij hen past? (niet alleen een abonnement op de sportschool) enz.Tot slot:

Groeimindset is een katalysator bij een variatie aan veranderingen en innovaties. Verandering kan ertoe leiden dat mensen in een ‘staat van gevoel van bedreiging’ terechtkomen waardoor ze minder in staat zijn om te leren (het brein werk minder mee).

Met een groeimindset werkt dat precies de ander kant uit:


Mensen met een groeimindset hebben een open leerhouding, kunnen zich beter aanpassen, herstellen van fouten en mislukkingen, en opnieuw beginnen.
Wat kan Groeibrein voor u betekenen?


Groeibrein geeft op het gebied van groeimindset, op brein bewuste wijze:

- Leer-actieve lezingen

- Masterclasses

- Trainingen voor medewerkers & leidinggevenden

En verder:

- De trainingen zijn aan te vullen met een 6 weken plan voor medewerkers, inclusief ontwikkel-nudges.

- Een groeimindset organisatiescan

- Sparringpartner & advies


Groeibrein zorgt zoveel mogelijk voor aansluiting bij de opdrachtgever (maatwerk) en werkt, waar wenselijk samen met partners. Bijvoorbeeld bij scans, de vitale werkvloer én kick-offs! Bekijk het aanbod!


Enkele praktijkvoorbeelden:

In de afgelopen periode heeft Groeibrein onder andere trainingen verzorgd bij Douane Nederland en bij de VU Amsterdam. Ook een masterclass aan de ANWB. De laatste twee in samenwerking met Wild Flower Academy.


Neem gerust contact op over de mogelijkheden.

Bel: 06 28889013 of stuur een mail naar info@groeibrein.nl
#growthmindset #caroldweck #changemanagement #VUCA #HR #mindset #neuro #humanresourcemanagement #leadership #agile