top of page

ONDERWIJS

WAAROM EEN GROEIMINDSET in het onderwijs?

Veel innovaties van deze tijd zijn van invloed op het onderwijs. Continue veranderingen vragen om flexibiliteit van volwassenen én kinderen. Velen lopen vast. Dit geeft onzekerheid, somberheid, demotivatie, onderpresteren en zelfs stress, ook op jonge leeftijd. Je haalt er niet uit wat erin zit! 

 

Hoe kunnen we leerlingen meer motiveren en zelfvertrouwen bevorderen?

Hoe kunnen hen kritischer laten denken en zelfregulatie voeden? 

Hoe kunnen we hen leren doorzetten, omgaan met fouten en het vastlopen helpen voorkomen?

Hoe zorg je dat leerlingen niet onderpresteren en meer uit zichzelf halen? 

Hoe helpen we leerlingen om meer begrip op te brengen voor de ander en zorgen voor onderlinge verbinding?


Een growth mindset (cultuur) geeft hier gehoor aan. Een op groei gerichte mindset zorgt voor het verhogen van de motivatie bij leerlingen, het bevordert doorzetten, inspannen en het zelfvertrouwen. Leerlingen leren beter om te gaan met tegenslagen en fouten. Met een op groei gerichte mindset ontwikkelen leerlingen een beter probleemoplossend vermogen, leren creatiever en kritischer denken. Met een groeimindset leren leerlingen meer begrip op te brengen voor de ander en het zorgt voor verbinding. En de leerkracht die groeimindset omarmd is rolmodel!


Deze mindset kun je ontwikkelen en dat begint in jouw brein, dat van je collega’s en van je leerlingen. Jouw overtuiging (mindset) over ontwikkeling heeft effect op je groei. Een vaste mindset belemmert terwijl een groeimindset je helpt om meer uit je potentie te halen en stappen te zetten. Een groeimindset is dus hét fundament van groei en het behalen van successen. Door het brein beter te leren kennen bevorder je de ontwikkeling van deze op groei gerichte mindset. Door het fit te houden ondersteun je dit proces. Een groeimindset cultuur inspireert en mobiliseert energie! In de school, in de klas, voor je leerlingen en je collega’s.

 

Het is een lerende cultuur waar geestkracht, kennis en verbinding hand in hand gaan. Deze verbinding met elkaar versterkt. De focus ligt op leren, dat maakt leren leuker! Het zorgt ervoor dat jong en oud zich prettiger voelt en meer uit zichzelf haalt. 

HOE DOET GROEIBREIN DAT? lees verder....

bottom of page