top of page

WERKWIJZE

Groeibrein baseert haar werkwijze op drie met elkaar verbonden pijlers: Mindset kennis, Brein kennis en het Vitale brein. Groeibrein gaat uit van het fundament van groei: de growth mindset vanuit de mindsettheorie (impliciete theorieën) van Prof. Carol S. Dweck. Er wordt een duidelijke link gelegd met neurowetenschap-

pelijke inzichten (neurobiologie & neuropsychologie) waaronder de mindset - brein - body - connectie.   

Groewth mindset, fixed mindset, team ontwikkeling, mindset training, mindset professional, mentor, coach, team training, persoonijk leiderschap. Groeimindset, breinkennis, vitaal brein, brainbalance

Mindset kennis, Brein kennis & het Vitale brein. 

Bronnen:

Het denken en handelen vanuit een growth mindset wordt, blijkt uit onderzoek, in verband gebracht met veel levensfacetten. Dweck is wereldwijd bekend en grondlegger van deze theorie. Inmiddels is door Dweck en ook door D. Yeager, W. Tao, Zhao, Canning, H. Grant en vele anderen, de growth mindset op de kaart gezet. Groeibrein baseert haar aanbod dan ook o.a. op het werk van de hiervoor genoemde onderzoekers. Een growht mindset gaat uit van de ontwikkelbaarheid van de mens waarbij de neuroplasticiteit van onze hersenen en hoe we elkaar beïnvloeden een grote rol spelen. Hierom hanteert Groeibrein een neurowetenschappelijke invalshoek, een totaalbenadering: Mindset, kennis van de hersenen en de relatie met de rest van je lichaam. 

 

De bronnen m.b.t. de werking van de hersenen die Groeibrein gebruikt komen onder andere van:  Dr. Lisa Feldman Barrett (professor in psychologie en neurowetenschap),  Dr. Andrew Huberman Ph.D. (neurowetenschapper), het Neuroleadership Institute, Alia Crum (Stanford University), Kelly McGonigal (health psychologist en lector) en van andere hedendaagse (neuro-) wetenschappelijke onderzoeken. 

Brein bewust je growth mindset laten opbloeien wordt veel ingezet als: fundament bij een variatie aan verandertrajecten, teamontwikkeling, leiderschap, zelfleiderschap en persoonlijke groei, wendbaarheid, innovatief denken en meer mentale vitaliteit en stressmanagement (op de werkvloer). Uit onderzoeken blijkt dat een growth mindset zorgt voor een open leerhouding voor leren en ontwikkelen, meer wendbaarheid, betrokkenheid, verbinding, beter samenwerken, meer mentale vitaliteit (minder negatieve stress) en meer inclusief denken, om maar eens een aantal mooie resultaten ervan te noemen. Dit komt omdat het om een grondhouding van mensen gaat.

 

Omdat elke organisatie en situatie anders is wordt altijd gekeken naar wat nodig is. Groeibrein is de growth mindset professional die brein-bewust werkt. 

Groeibrein werkt met de het Groeibrein mindset model. Hierin komen alle essentiële onderdelen aan bod die nodig zijn om je bewust te worden van jouw mindset en die van anderen. De growth mindset is een wetenschappelijk bewezen manier van denken waaruit handelingen voortvloeien. Hierdoor ontstaan positieve gevoelens en acties die verandering op gang brengen. Wil je meer weten over welke twee mindsets er zijn, klik dan hier

Werkwijze Groeibrein, stappen, growth mi
Groeibrein, Saskia Verhaeren, groei mindset training, growth mindset trainer
bottom of page