Organisaties

ZET GROEIMINDSET

& KENNIS VAN HET BREIN IN

 

Een groeimindset is hét fundament van al het leren en ontwikkelen en zorgt voor meer flexibiliteit & betrokkenheid. 

Onzekerheid bij mensen

We leven in een VUCA world. De wereld om ons verandert continu, is onzeker en complex. 

VUCA world. V=Volatile en gaat over de veranderingen, de dynamiek en de snelheid waarmee ze plaatsvinden. U=Uncertain en geeft de afname van voorspelbaarheid en de toename van verrassingen aan en de behoefte aan inzicht hierin. C=Complex en gaat over de meervoudige krachtenvelden, chaotische samenhang en verwarring. A=Ambiguous en verwijst naar de dubbelzinnigheid van de realiteit, de kans om tot verkeerde uitkomsten te komen en het verwarren van oorzaak en gevolg. Deze onzekerheden die hierdoor ontstaan zijn van invloed op (mensen in) organisaties. 

Hiervoor is flexibiliteit en wendbaarheid van mensen nodig. De behoefte om deze elasticiteit te creëren wordt steeds groter. Dit vraagt verandering van denken! Je mindset en je brein spelen hierin een essentiële rol! Mensen met een groeimindset bewegen makkelijker mee met deze veranderingen, zo worden ze duurzamer inzetbaar. Innovaties en aanpassingen zien zij als uitdagingen, ze zijn meer gemotiveerd en betrokken. 

Veranderings- en vernieuwingstrajecten  doorvoeren kan bemoeilijkt worden door veel factoren. Eén van de grootste uitdagingen is om mensen in beweging te krijgen. Werknemers kunnen het lastig vinden om deze uitdagingen aan te gaan, ze kunnen vast zitten in hun denken. Ze zijn misschien bang dat het niet gaat lukken of geloven niet in zichzelf of niet in verbetering. Leidinggevenden kunnen het moeilijk vinden om hun mensen te motiveren, te stimuleren om te ontwikkelen en in actie te komen. 

Groeibrein biedt trainingen om een groeimindset bij mensen in organisaties te laten opbloeien om zo in verbinding te werken aan een groeimindset-cultuur. Dit zorgt voor een frisse kijk op jezelf, je collega's en de veranderingen. Ofwel mensen worden meer 'veranderproof'. Het leidt er onder andere toe dat leidinggevenden en werknemers uitdagingen aangaan, minder bang  zijn om te fouten te maken en inspanning leveren om doelen te bereiken. De trainingen worden afgestemd op de beginsituatie van de organisatie en de bijbehorende hulpvragen. 

Meer informatie en een schema over de twee mindsets vind bij 'groeimindset'.

Groeibrein hanteert de MindBouwSet waarin alle bouwstenen zitten die nodig zijn om een groeimindset fundament te creëren. Meer hierover en over de opzet van de trainingen kun je vinden bij werkwijze

 

Groeimindset zorgt voor persoonlijk leiderschap, autonomie & verbinding!

Deze tijd vraagt om verbinding en menselijkheid. Nog steeds zijn autonomie, relatie en competentie belangrijke pijlers. Een groeimindset-cultuur geeft hier gehoor aan. Lees verder....

©Groeibrein 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • Pinterest - White Circle
  • Twitter

Volg Groeibrein: