top of page

ORGANISATIES

DEZE STEEDS VERANDERENDE WERELD VRAAGT OM

WENDBAARHEID, VERBINDING EN (MENTALE) VITALITEIT.

 

We leven in een B.A.N.I. world. Dit acroniem staat voor Brittle (broos), Anxious (angstig), Non-linear (niet-lineair) en Incomprehensible (onbegrijpelijk) – een wereld die voortdurend verandert op een snelle, onvoorspelbare en verwarrende manier, en dus moeilijk te bevatten is. De onzekerheden die hieruit voortkomen, hebben een impact op organisaties en individuen. Onze hersenen houden niet van dubbelzinnigheid en onzekerheid. Deze tijd vraagt om verbinding en menselijkheid

Hiervoor is flexibiliteit en wendbaarheid nodig. De behoefte om deze elasticiteit te creëren wordt steeds groter. Dit vraagt om een growth mindset. De growth mindset komt vanuit de positieve psychologie (prof. C.S. Dweck, Dr. David Yeager e.a.) en is het fundament van leren, groei en vooruitgang! Iedereen kan leren om meer een meer een growth mindset aan te nemen. Door ook de hersenen beter te leren begrijpen krijgen we meer inzicht. Mensen met een growth mindset zijn beter in staat om zich aan veranderingen aan te passen, ze zijn mentaal veerkrachtiger, waardoor ze duurzamer inzetbaar zijn. Voor hen worden veranderingen en innovaties bijvoorbeeld als uitdagingen gezien, wat resulteert in een hogere motivatie en betrokkenheid.  

Een van de grootste uitdagingen is om werknemers in beweging te krijgen. Ze kunnen vastzitten in hun fixed denkpatronen, twijfelen aan zichzelf of aan de mogelijkheid tot verbetering. Daarnaast kunnen onbewuste belemmeringen in de hersenen ook een rol spelen. Voor leidinggevenden kan het moeilijk zijn om hun werknemers te motiveren en aan te sporen om te groeien en actie te ondernemen.

De growth mindset is een heldere, wetenschappelijke manier van denken en handelen die het individu en het collectief naar een hoger plan tilt. Gebaseerd op de mindset theorie (prof. C.S. Dweck) en actuele neurowetenschappelijke inzichten. 

Een growth mindset cultuur inspireert, mobiliseert energie en het stimuleert flexibiliteit. Het is een lerende cultuur waar geestkracht, kennis en verbinding hand in hand gaan. Het cultiveren van een growth mindset wordt bijvoorbeeld ingezet bij situaties of thema's als:

  • 'adaptability' bij veranderingen, 

  • zelfleiderschap & leiderschap, 

  • groei gericht denken,

  • betrokkenheid en verbinden, 

  • omgaan met feedback en fouten,

  • stress en (mentale) vitaliteit, 

  • talentontwikkeling en mobiliteit,

  • inclusief denken,

  • creatief denken en innoveren, 

  • bredere thema's zoals 'ontwikkelen & leren'.

Breed inzetbaar omdat het om dé basis van groei en ontwikkelen gaat. 

 

Groeibrein biedt, op brein bewuste wijze, trainingen, interventies en sessies om deze growth mindset te laten opbloeien om zo in verbinding te werken aan een growth mindset-cultuur. Een frisse kijk op jezelf, collega's en (nieuwe) situaties. Meer informatie en een schema over de twee mindsets vind bij 'growth mindset'. Bekijk hier de hedendaagse en activerende werkwijze. van Groeibrein. 

Wil je een werkklimaat creëren waar mensen gericht zijn op continu ontwikkelen, betrokken, wendbaarder en duurzamer inzetbaar zijn? Wil je de voordelen voor jouw team of organisatie weten? Vraag het Groeibrein en neem contact op! Deze klanten gingen je al voor!  

Naast training geeft Groeibrein ook advies hoe je een growth mindset-cultuur kunt door laten vloeien in alle segmenten van de organisatie. Dit doen we in co-creatie afgestemd op de startsituatie, de hulpvragen en doelen. Dit doen we ook brein bewust! 

bottom of page