top of page

Growth mindset

Ofwel de GROEIMINDSET, hét fundament van alle ontwikkeling & groei! 

Wat is mindset?

Mindset staat voor de overtuiging die je hebt over je intelligentie, kwaliteiten & talenten en de veranderbaarheid daarvan. Het is de manier waarop je denkt over en kijkt naar jezelf. Deze mindset heeft invloed op je hele leven: op je persoonlijke ontwikkeling, je welbevinden, vitaliteit, prestaties, relaties en je werk. Je mindset bepaalt of je je potentieel benut en of je wendbaar en weerbaar bent. Ook in teams hebben mindsets een enorme impact. ze bepalen bijvoorbeeld hoe wordt omgegaan met fouten, of geleerd wordt van feedback, hoe je succes van elkaar benadert en of je open staat voor veranderingen. Ze hebben een invloed op de samenwerking, flexibiliteit, innovaties, inzetbaarheid en betrokkenheid. 

Er zijn twee mindsets

Jouw mindset is een belangrijk deel van je persoonlijkheid. Onder andere Carol S. Dweck professor in de psychologie heeft hier meer dan 30 jaar onderzoek naar gedaan. Zij heeft ontdekt dat er twee denkkaders zijn: Een fixed mindset en een growth mindset. Een vaste mindset belemmert groei, een groeimindset zorgt voor ontwikkeling én succes! Een groeimindset helpt mens en organisaties om het beste uit zichzelf te halen. Het is hét fundament van (talent)ontwikkeling en groei.

 

Belangrijk om te weten is dat je mindset per segment van je leven kan verschillen en soms laveer je ertussen. In het overzichtelijke schema hieronder zie je de verschillen helder weergegeven.

 

Mindset overzicht schema poster, fixed en growth Groeibrein 2023.png
fixed en growth mindset, mindset trainin
Mindset continuüm, growth mindset, groei

Herken de mindsets. Het verschil:  

Wanneer in een vaste mindset zit geloof je dat je eigenschappen (intelligentie, persoonlijkheid, talenten) vast staan en niet kunnen veranderen. Je labelt jezelf of anderen met bijvoorbeeld ‘slim of dom’, ‘respectvol of respectloos’ etc. Eigenschappen moeten dan ook bewezen worden ten aanzien van jezelf en anderen. Je bent bang om fouten te maken, falen wordt immers gezien als ‘dom of niet goed zijn’. Fouten en negatieve feedback vermijd of negeer je dan ook zoveel mogelijk. Jezelf inspannen voelt vaak als nutteloos. Wanneer je bekwaam of getalenteerd bent in iets, zou alles toch vanzelf moeten gaan? Of juist vanuit een onzeker perspectief: ’Ik ben niet zo slim, ik kan het toch niet, dus waarom zou ik me inspannen. Ik ben nu eenmaal zo….. ik kan niet veranderen, het is wat het is’. Terwijl je diep in jezelf het wel anders zou willen. Wanneer iets moeilijk is, haak je snel af. Uitdagingen vermijd je omdat het risico op falen er is. Successen van anderen worden vaak als bedreiging gezien: ‘Zij is beter dan ik….. dan kom ik dus minder goed over. Of… ‘Dat wat hij doet kan ik echt niet en dat lukt me ook nooit.’ Deze vaste mindset is een belemmering voor leren, ontwikkelen en groei. Voor jezelf maar ook voor anderen in je omgeving waar je je mindset op projecteert.

 

Wanneer je in een groeimindset zit geloof je dat je je eigenschappen kunt ontwikkelen door middel van focus, inspanning en toewijding. Deze visie zorgt ervoor dat je een hang naar leren en ontwikkelen hebt. Je ervaart dat mensen op verscheidene vlakken van elkaar kunnen verschillen en gelooft dat iedereen kan veranderen & groeien door ervaring en inspanning. Het is onmogelijk iemands werkelijke potentieel in te schatten, jij en anderen zijn tot veel in staat! Intelligentie, aanleg en talent zijn slechts het startpunt voor ontwikkeling. Met een groeimindset vind je dat succes hebben gelijk staat aan jezelf continu uitdagen en steeds verder ontplooien. Je gelooft dat iedereen fouten maakt, ze zorgen ervoor dat je ervan leert en vooruitkomt. Falen zie je dan ook als een actie en niet als een label voor jezelf of anderen. Je accepteert negatieve feedback, geanalyseerd het met als doel om hieruit te leren en het de volgende keer opnieuw of anders te proberen. Je ziet jezelf inspannen als sleutel voor succes. Heb je een groeimindset, dan omarm je uitdagingen, zet je door bij falen en zie je successen van anderen als een inspiratie!

 

Een positieve mindset is niet hetzelfde als groeimindset. Het is mooi te kunnen concluderen dat een groeimindset wel een positieve is!

Nu hebben we beide mindsets in ons en we laveren hiertussen. We zitten als het ware op een mindset-continuüm. In dit info-blog lees je hier meer over.  

De rol van het brein & de switch 

Aan jou om zelf te bepalen welke mindset je toepast! Het goede nieuws is dat een switch van een vaste mindset naar een groeimindset mogelijk is wanneer je dit traint. Je brein is maakbaar! Door mee in de groeimindset te zijn kun je (team-)doelen bereiken. Vaak zijn we niet bewust van onze mindsets en de impact ervan. Door mindset én brein krachtig in te zetten kom jij (of als team) in ontwikkeling. Groeibrein helpt mensen brein bewust, krachtig en direct toepasbaar de switch te maken! 

Hoe dat werkt lees je bij 'werkwijze' of ga naar 'dienstenhet aanbod! 

Heb je vragen of wil je een persoonlijke toelichting neem dan hier contact op of via onderstaande buttons. 

bottom of page