top of page

Growth mindset

Mindsets hebben impact in privé & werkleven. Mindsets hebben invloed op elk levensfacet; op je persoonlijke ontwikkeling, je welbevinden, gedrag, vitaliteit, prestaties, relaties, je werk etc. Je mindset bepaalt onder andere of je je potentieel benut en of je wendbaar en weerbaar bent. Het begrip growth mindset is een intrigerend en invloedrijk concept binnen de positieve psychologie.

 

Ook in teams en organisaties hebben mindsets een enorme impact. Ze bepalen bijvoorbeeld hoe wordt omgegaan met fouten, of geleerd wordt van feedback, hoe je succes van elkaar benadert en of je open staat voor veranderingen. Ze hebben een invloed op de samenwerking, flexibiliteit, innovaties, inzetbaarheid en betrokkenheid. 

Mindset is niet vaag. De term 'mindset kan gedefinieerd worden als een perceptueel filter of cognitief kader (in de hersenen) dat selectief informatie organiseert en verwerkt. Dit beïnvloed de manier waarop je denkt over en kijkt naar jezelf, anderen en situaties. C.S. Dweck, professor in de psychologie, is de grondlegger van deze mindset theorie (+/- 30 jaar geleden). Haar definitie van mindset is: "Mindset staat voor de overtuiging die je hebt over je intelligentie, kwaliteiten & talenten en de veranderbaarheid daarvan." Mindsets vormen waarnemingen, sturen acties en zijn volgens Dweck een belangrijk deel van je persoonlijkheid. Inmiddels hebben ook andere professionals onderzoek gedaan naar mindsets, waaronder Dr. David Yeager, Prof. Weidong Tao en ass. Prof. Alia Crum (stress-is-enhancing-mindset). De welbekende neurowetenschapper A. Huberman belicht de fascinerende verbanden tussen de groeimindset en leren, ontwikkeling en welzijn. 

Een nieuw growth mindset tijdperk. De growth mindset wordt inmiddels gekoppeld aan de stress-is-enhancing-mindset, dat volgens onderzoek (van Yeager, Crum en anderen) een krachtige combinatie blijkt te zijn. Groeibrein past dit al jaren toe in trainingen en andere sessies. 

Mindset overzicht schema poster, fixed en growth, groeimindset Groeibrein
Groeibrein, beknopt overzicht mindset triggers, met website url. .png
Mindset continuüm, growth mindset, groei

Voordat je verder gaat! Je mindset kan per levensfacet verschillen. Vanuit een growth mindset plak je mensen géén labels op. Niemand is een een growth of fixed mindset persoon. We hebben ze beiden in ons en laveren hiertussen. We zitten als het ware op een mindset-continuüm. In dit info-blog lees je hier meer over.

De twee mindsets. Volgens Dweck zijn er twee soorten denkwijzen: een fixed mindset en een growth mindset. Terwijl een fixed mindset vooruitgang in de weg staat, bevordert een growth mindset ontwikkeling, meer welzijn en succes! Bekijk de verschillen hieronder. 

 

Note: Wil je een heldere en uitgebreide beschrijving? Download dan de gratis paper via de groene button hierboven. Je ontvangt ook nog eens gratis handige overzichten en groeitaal. 

Fixed mindset: Wanneer je vanuit een fixed mindset denkt dan geloof je dat eigenschappen (persoonlijkheid, talent, intelligentie) onveranderlijk zijn en niet echt verbeterd kunnen worden. Mensen die denken vanuit een fixed mindset hebben de neiging uitdagingen te vermijden en de prestaties van anderen als een bedreiging te zien. "Zij is beter dan ik….. dan kom ik dus minder goed over." Of: "Dat wat hij doet gaat mij nooit lukken!" Er is angst om fouten te maken, falen wordt gezien als ‘dom of niet goed zijn’. Dit belemmert het vermogen om mee te bewegen met veranderingen, te leren en groeistappen te maken. Een interessant feit is dat mensen die een vanuit een fixed mindset denken, feedback anders aanpakken. Ze zien feedback vaak als bedreigend en onderzoek toont aan dat ze meer hersenactiviteit hebben bij feedback over hun prestaties dan bij uitleg over fouten of leermomenten.

Growth mindset: Wanneer je vanuit een growth mindset denkt, geloof je dat je je eigenschappen kunt ontwikkelen. Deze overtuiging zorgt ervoor dat je een hang naar leren en ontwikkelen hebt. Je ervaart dat mensen op verscheidene vlakken van elkaar kunnen verschillen en gelooft dat iedereen kan veranderen en groeien. Het is onmogelijk iemands werkelijke potentieel in te schatten, jij en anderen zijn tot veel in staat! Fouten worden gezien als kansen om te leren en te groeien, inzet als de sleutel tot succes. Het omarmen van uitdagingen, doorzetten bij tegenslagen en successen van anderen als inspiratie zien, zijn belangrijke aspecten van een growth mindset. Interessant om te weten is dat mensen die denken vanuit een growth mindset een sterkere hersenactiviteit bij het leren en analyseren van fouten hebben, dan bij het ontvangen van eindresultaten. Hun hersenen zijn meer op leren georiënteerd.

 

Note: Veel mensen zeggen dat ze een growth mindset hebben en roepen: "Ja natuurlijk kun je jezelf ontwikkelen", maar handelen zo niet. Er kan hier sprake zijn van een 'false mindset'. Wanneer je verder inzoomt op wat een growth mindset daadwerkelijk is en de relatie gelegd wordt met de stress-is-enhancing-mindset, komt dit aan de oppervlakte. Een positieve mindset is ook niet hetzelfde als growth mindset. Het is mooi te kunnen concluderen dat de growth mindset wel een positieve is!

 

Mindset shift én de rol van de hersenen. Het is aan jou om te bepalen welke mindset je toepast. Het goede nieuws is dat een shift van een fixed mindset naar een growth mindset mogelijk is, als je leert hoe én dit traint. Je brein is maakbaar! Groeibrein helpt mens, team en organisatie, brein bewust deze shift te maken. Krachtig, praktisch en direct in te zetten. 

Hoe dat werkt lees je bij 'werkwijze' of ga naar het aanbod! 

Heb je vragen of wil je een persoonlijke toelichting neem dan hier contact op of via onderstaande buttons. 

bottom of page