top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverSaskia Verhaeren, Groeibrein

Growth mindset; de motor van verandering, wendbaarheid en veerkracht

Door Saskia Verhaeren, Brein-bewust growth mindset specialist - trainer - coach
Mindsets hebben impact!


En meer dan je misschien denkt! Mindsets zijn de motor van menselijk gedrag. Ze hebben invloed op alles wat we tegenkomen in het leven, zowel in je privéleven als op de werkvloer. Misschien vind je mindset maar vaag maar dat is het absoluut niet. Je kunt mindsets concreet maken en heel helder aan de oppervlakte brengen. Persoonlijk en binnen teams. Je kunt ze leren herkennen en de groeimindset krachtig leren inzetten! Het is dan ook niet voor niets dat je er steeds meer over ziet en hoort.

Mindsets hebben veel impact op je privéleven en op de werkvloer. De groeimindset zorgt voor ontwikkeling, een vaste mindset stagneert. De werking van de hersenen is hier onlosmakelijk mee verbonden.

Belemmerend gedrag

Zie je bij jezelf of in je team gedrag dat niet bijdraagt aan ontwikkeling? Weinig mentale flexibiliteit, belemmerend gedrag of minimale groei? Is het niet scherp waar de oorzaak hiervan ligt? Vaak wordt er gezocht naar oplossingen in het leren van nieuwe vaardigheden en gaat men druk opzoek naar allerlei vaardigheidstrainingen. Echter is vaardigheden trainen zonder de juiste mindset net zoiets als een huis bouwen zonder fundering of een plantje planten zonder potgrond. Het is dus belangrijk om te starten bij het fundament van dit gedrag: mindsets!

Mindsets zijn de motor van gedrag en groeimindset-gedrag de motor tot succes!

Ineffectief gedrag is dan ook vaak het gevolg van een vaste mindset. Deze vaste mindset is niet behulpzaam wanneer je zelf of als team wilt ontwikkelen. Het verminderen van dit belemmerend gedrag wordt in eerste instantie bepaald door de factor mindset. Je kunt nog zo hard werken aan vaardigheden, wanneer je geen aandacht geeft aan mindsets, is het effect vaak minimaal of van korte duur. Wil je echte, langdurige verandering? Dan hebben mindsets van leidinggevenden en teamleden de aandacht nodig.

Je zal zien dat wanneer je mindsets leert verschuiven van een vaste naar een groeimindset, er flexibiliteit, een open leerhouding en verbinding ontstaat.


Hoe zit dat?


Succes-mindset

Je mindset is de overtuiging over je intelligentie, vaardigheden, persoonlijkheid én de veranderbaarheid ervan. Deze laatste zin, daar draait het om! De groeimindset, ook wel succes-mindset genoemd, is één van de mindsets die we onderscheiden. Hierbij ligt de focus, zoals je misschien zou denken, niet op 'het hebben van succes' maar juist op de groei, die leidt tót succes. Deze groeimindset verandert mensenlevens (in) en teams positief! Het werkt door in gedachten en gedragingen van mensen én het mooie is dat je die kunt leren ontwikkelen! Inmiddels ontdekken meer en meer mensen én organisaties de kracht ervan. Ook ik heb in de afgelopen jaren heb ik veel mensen hiervan bewust mogen maken en gestimuleerd in groei, op team en individueel niveau.De invloed van mindsets


Mindsets bepalen bijvoorbeeld hoe wordt omgegaan met:

 • veranderingen, uitdagingen en innovaties,

 • fouten en feedback,

 • geleverde inspanning en doorzetten,

en hebben effect op:

 • de betrokkenheid,

 • het behalen van (team-)doelen,

 • samenwerking en leren van elkaar,

 • mentale veerkracht en wendbaarheid

Mindsets worden in verband gebracht met

 • inclusiviteit

 • vitaliteit, welbevinden en inzetbaarheid

 • de effecten van stress

Zijn dit onderwerpen die bij jou of in je team spelen? Dan kun je hier blijvende groei teweegbrengen door vanuit de groeimindset te gaan denken en handelen, omdat je het vanaf het fundament aanpakt. Het voert in dit info-blog te ver om gedetailleerd in te gaan op de bovenstaande onderwerpen maar na lezen van onderstaande en/of in een gesprek of training wordt dit al snel duidelijker!

De groeimindset maakt dat mensen leniger van geest zijn in een wereld waar verandering de standaard is geworden.

De twee mindsets

Professor Carol S. Dweck is de grondlegger van de mindset-theorie (The New Psychology of Success). Zij en anderen onderzoekers hebben meer dan 30 jaar research gedaan. Je kunt twee mindsets onderscheiden: de vaste (fixed) en de groei (growth) mindset. Het is niet zo dat je een 'vaste of een groei mindset persoon' bent. Helaas zie je dit hardnekkig op het internet verschijnen. Het is zo dat je beide mindsets in je hebt en hiertussen laveert, je zit als het ware op een mindset continuüm.


Je labelt mensen dus niet met 'groei of vaste mindset persoon' maar herkent de overtuiging of het gedrag dat je waarneemt. Mensen labelen met dat ze iets 'ZIJN' met hieraan een (onbewust) waardeoordeel (bijv. cultuur, gender, geloof, cognitie, mindset), kan belemmerend werken en hoort niet bij de groeimindset. Vanuit de groeimindset kijk je naar mensen als in een proces van continue ontwikkeling.


Het mindset continuüm

Eenieder van ons begeeft zich als het ware op een mindset continuüm. Aan de éne zijde de vaste en aan de andere kant van het spectrum de groeimindset. Je kunt overwegend naar een groei of naar een vaste mindset neigen. Dat kan per domein van je leven (bijvoorbeeld werk of privé) en soms ook per moment verschillen. Heb je bijvoorbeeld net een impactvolle fout gemaakt en een week slecht geslapen dan kan een volgende uitdaging als een grote berg in je gedachten opdoemen. Een volgende challenge is vaak sneller genomen wanneer je net succesvol bent geweest en vol energie zit.


Mindset continuüm, Groeibrein

Een fixed mindset

Mensen die in een vaste mindset zitten zien vaardigheden, capaciteiten en persoonlijkheid als onveranderlijk. Het is een overtuiging, ingesleten in de verbindingen in het brein die 'zegt': "Echt veranderen is niet mogelijk". Bewust of onbewust word je geremd door deze mindset en het brengt vaak ook het belemmeren van anderen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het moment van feedback. Wanneer je in een vaste mindset zit en je ontvangt effectieve feedback dan kun je dat alsnog als een aanval ervaren. Dit komt omdat je vindt dat het iets zegt over wie jij BENT, als geheel persoon, omdat je de overtuiging hebt dat 'je bent wie je bent'.


De growth mindset

De groeimindset is de overtuiging dat je vaardigheden, persoonlijkheid en intelligentie kunt ontwikkelen door o.a. oefening, leren van fouten en doorzetten. Deze groeikracht wakkert het verlangen om te groeien aan. Het motiveert en zorgt voor succes! Wat succes dan ook mag zijn voor jou of je team. Een voorbeeld hiervan is dat je bij een niet effectieve aanpak bekijkt welke les je eruit haalt en een andere strategie zoekt. Je bent tenslotte een lerend wezen en gaat niet bij de pakken neerzitten.


Onderstaand overzicht laat een deel zien van het verschil tussen de twee mindsets. Een groeimindset zorgt voor wendbaarheid, groei en verbinding tussen mensen. Een vaste mindset belemmert. Bekijk ter illustratie evt. ook dit voorbeeld.Welke mindset wil je laten overheersen?

Voor jezelf

Jouw mindset is allesbepalend. Met een vaste mindset vind je het lastig om met fouten om te gaan, ga je weinig uitdagingen aan, vind je doorzetten lastig en behaal je persoonlijke doelen vaak niet. Kies je voor een groei gerichte mindset, dan kies je voor een mindset die focust op leren, die maakt dat je beter kunt omgaan met bijvoorbeeld fouten, uitdagingen, veranderingen en feedback. Een mindset die begrijpt dat inspannen en doorzetten erbij hoort. Deze mindset maakt je meer wendbaar en tegelijkertijd ook krachtiger. Je kunt deze mindset meer eigen leren maken en zo stap je de 'groeispace' in! (zie verderop)


Voor je team

Een vaste mindset zorgt voor obstructie in teams. Het is een cultuur waar fouten worden weggemoffeld, feedback als aanval wordt gezien, samenwerken en van elkaar leren niet goed lukt. Waar er meer strijd heerst in plaats van verbinding en waar innovaties niet van de grond komen. Zit je team overwegend in een groeimindset dan kun je de cultuur bestempelen als een cultuur van leren en ontwikkelen waarin continu verbeteren wordt aangewakkerd. Waar alle medewerkers erkend en gewaardeerd worden voor hun ontwikkeling. Medewerkers bezitten een open leerhouding, zijn mentaal veerkrachtig wanneer ze te maken krijgen met veranderingen en tegenslag en stimuleren niet alleen zichzelf maar ook anderen in groei.


Nu hoor ik vaak mensen roepen: "Ja, natuurlijk kun je veranderen!" Echter wanneer we de diepte van de twee mindsets ingaan komt duidelijk aan de oppervlakte dat de fixed mindset vaak de kop opsteekt. De gedachte dat ze al heel groeigericht en 'er al zijn', weerhoudt hen of het team van ontwikkeling, succes en vaak ook verbondenheid.Mindset-reset


Eén ding kunnen we allemaal doen en dat is naar een groeimindset toe bewegen. Dat kun je namelijk leren. Ook het volwassen brein is maakbaar!

Je kunt leren om meer in de 'groeimindset-space' van het mindset-continuüm te komen.

Hoe doe je dat?

Door inzicht in de mindsets, het begrijpen van je hersenen én het vitaal houden van je brein creëer je een rijke voedingsbodem voor 'continuous growth'. Je komt zo steeds meer in die groeimindset-space te zitten. Groeibrein maakt gebruik van de MindBouwSet en kent dan ook onderstaande drie pilaren:

 1. Mindset kennis

 2. Breinkennis

 3. Het vitale breinMindset kennis & groeitaal

Hierboven staan de twee mindsets beschreven. Je kunt, door hier dieper op in te zoomen, nog meer inzicht in de mindsets krijgen. Zo leer je ze goed leren herkennen en erop inspelen. Zowel bij jezelf als bij anderen (privé en werk, dat is het mooie ervan!).

Het herkennen van de mindsets is stap één.

Door groeitaal te gebruiken kun je groei stimuleren en meer in 'de groeimindset-space' komen.

Na het constateren van een vaste mindset kun je een mindset-reset maken. Dat kun je voor jezelf doen door specifieke innerlijk denkstappen te maken én interne groeitaal te gebruiken. Identificeer je veelvuldig een vaste mindset in je team en neig je als team meer naar 'de vaste mindset space'? Gebruik dan externe groeitaal. Ons sociale breinsysteem is hierbij actief betrokken!


Breinkennis

Groeibrein maakt de waardevolle combinatie met neurowetenschappelijke inzichten. Door je hersenen beter te leren begrijpen leer je hoe mindsets ontstaan en dat het mogelijk is om je mindset te resetten. Basale breinkennis geeft enorm veel inzicht en zorgt ervoor dat je jezelf beter begrijpt zodat je zelfsturing wordt versterkt. Tegelijkertijd krijg je ook meer inzicht in wat de ander beweegt. Je ontdekt welke breinmechanismen zorgen voor weerstand en welke je krachtig in kunt zetten.

Door de belemmerende factoren en juist ook de kracht van je hersenen te leren kennen én toepassen kun je echte verandering in gang zetten of vergroten.

Zorg voor je brein

Een minder fit brein kan zich niet goed richten op wat belangrijk is, geen focus houden op groei, gewoonweg omdat het er niet of nauwelijks toe in staat is. Vermoeide of overbelaste hersenen vervallen snel in de 'oude vertrouwde' patronen. Daarom is het vrij logisch om belang te hechten aan het vitaal houden (of maken) van die fascinerende bovenkamer. Zo ondersteun je je gerichtheid op leren en groei.Blended learning - Het volwassen brein leert anders


Breindiversiteit

Binnen organisaties zien we young professionals die nog in de laatste fase van breinontwikkeling zitten en senioren juist weer andere krachtige breinmechanismen hebben en alles daartussenin. Breindiversiteit!


Eén ding hebben we allemaal gemeen: Vanaf je 25e tot 30e is je brein volwassen en ook dan kent nog steeds vele mogelijkheden tot groei! Leren kun je een leven lang!

Of je nu leidinggevende bent, docent, HR, collega of CEO, wanneer je de groeimindset wil laten werken voor jezelf én voor anderen, dan vraagt dat ook wat van jouw mindset ontwikkeling. Jij bent rolmodel!


Het volwassen brein leert anders

Het volwassen brein leert wel anders dan een brein in dat nog in aanbouw is. Leren en ontwikkeling gaat minder vanzelfsprekend dan bij jongeren maar is wel krachtig aanwezig. Voor het volwassen brein is nudging, spacing, herhaling, oefening en toepassen van het geleerde nodig. Daarom past Groeibrein blended learning toe zodat groei bestendigd wordt. Niet één dag van alles proberen in je hoofd te stampen en ook geen ellenlang traject. Meteen toepasbaar én met effect voor de toekomst. Door een mix van werk- en leervormen zorg je voor continu leren en oefenen. Groeibrein gebruikt hiervoor:

 • Trainingen én kennis- & inspiratiesessies,

 • De online leeromgeving met gevarieerde werkvormen voor herhaling en oefening.

 • De Groei & Brein Gids (planner),

 • Coachgesprekken (waar wenselijk of nodig).


Groeibrein is CRKBO geregistreerd. Bij grotere projecten werkt Groeibrein samen met andere professionals. Het is voor teams en organisaties grotendeels maatwerk. Wil je individueel aan de slag, dan zijn er coaching-groeipakketten.


Bekijk het aanbod
Vragen? Neem contact op!

info@groeibrein.nl of 0628889013

Commenti


bottom of page