top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSaskia Verhaeren, Groeibrein

Spiegeltje spiegeltje...


Waarom neig je om een collega te helpen, die onhandig omgaat met een beamer? Waarom vertrekt ook jouw gezicht wanneer je ziet dat iemand zich bezeert?


Dat komt omdat in jouw brein gedeeltelijk dezelfde neuronen actief worden als bij degene die waargenomen wordt.

Deze bijzondere spiegelneuronen zijn cruciaal om in sociale interacties adequaat te kunnen handelen én om van anderen te leren.

Naast het spiegelen spelen ze een rol bij het analyseren en het aanvullen van gedragingen van anderen, die je waarneemt. Bijvoorbeeld: Wanneer je collega een kopje aan haar mond zet, weet je dat ze gaat drinken en het niet over de grond gooit.


Ze zijn actief bij het inzicht krijgen in denkpatronen van je medemens en het ontwikkelen van empathie. Bewust en onbewust beïnvloeden we elkaar en raken VERBONDEN.


Als collega leidinggevenden of docent ben je ROLMODEL of je dat nu weloverwogen doet of niet. Goed om hier rekening mee te houden en bewust jezelf en anderen, als voorbeeld in te zetten.


Wil je een cultuur van LEREN en ontwikkelen laten opbloeien (een groeimindset-cultuur), dan zijn goede voorbeelden belangrijk:

  • Hoe spreek je met elkaar

  • Hoe ga je om met fouten

  • Hoe handel je ...enz.?

Jouw spiegelneuronen en die van je collega’s zijn in ieder geval flink aan het werk!
Comments


bottom of page