top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverSaskia Verhaeren, Groeibrein

Wendbaarheid is relevanter dan ooit. Dat vraagt om een groeigerichte houding. 10 tips!

Wendbaar zijn is belangrijker dan ooit in een wereld die continu in beweging is. Een growth mindset is essentieel.Van VUCA naar BANI

Dit is waar we middenin staan: De huidige wereld zorgt voor allerlei uitdagingen: Verandering van visie, wijziging van missie en beleid, nieuwe werkwijzen en meer digitalisering. Het zorgt voor een toename van prikkels en stressoren en heeft de impact op onze samenwerking en verbondenheid. Ook heeft het gevolgen voor ons gevoel van 'purpose' en duurzaam willen zijn. Andere manieren van leren en ontwikkelen ontstaan. Je kunt deze opsomming vast aanvullen...


We leven niet meer in een VUCA (1980), maar in een BANI-world (Jamais Cascio, 2020). Een acroniem voor Brittle, Anxious, Non linear, Incomprehensible. Een wereld die broos en angstig is. Waar oorzaak en gevolg niet langer lineair zijn. Onmogelijk te bevatten voor ons menselijk brein. Het heeft effect op ons allemaal en sijpelt door in elk kiertje van ons bestaan. Van VUCA naar BANI... onze wereld heeft een vlucht genomen naar het broze, onbekende en onberekenbare.


Om hiermee om te kunnen gaan is het belangrijk om te investeren in wendbaarheid.

Om hiermee om te kunnen gaan is het belangrijk om te investeren in wendbaarheid. Deze tijd vraagt om een lenige houding en frisse blikken om relevant en overeind te blijven. Het vraagt om mensen die meer flexibel meebewegen met de continue stroom van verandering. Die mentaal veerkrachtig en duurzaam inzetbaar zijn. Om meer wendbaar te zijn is een growth mindset de sleutel; een open leerhouding die essentieel is voor aanpassing, ontwikkeling en meer veerkracht. Dat kun je leren.


Een growth mindset is essentieel voor aanpassing, ontwikkeling en meer veerkracht. Dat kun je leren!


Focus op groei

Daarom is er steeds meer aandacht voor het ontwikkelen van deze growth mindset. Het is de overtuiging dat persoonlijkheid, vaardigheden en talent in de loop van de tijd verandert of verbeterd kunnen worden in plaats van iets dat aangeboren is en waar we 'goed' of 'slecht' in zijn. Inmiddels is meer dan 35 jaar onderzoek gedaan (Dweck, Heslin, Yeager, NLI e.a.) en ontdekken steeds meer mensen en organisaties de kracht ervan. Veel mensen denken dat ze een growth mindset hebben, maar wanneer we er verder induiken blijkt dat toch niet altijd. Een fixed mindset heeft regelmatig de overhand en belemmert. Het is de 'ik moet goed zijn' en 'mezelf bewijzen' mindset. Een 'Ik mag geen fouten maken' overtuiging waarbij bijv. feedback of succes van een ander bedreigend is.


Mee kunnen veranderen komt voort uit een growth mindset

Met een growth mindset weet je dat je stappen kunt zetten in ontwikkeling. Deze mindset heeft een focus op groei, op veranderbaarheid, leren en verbeteren. Vanuit deze groeigerichte mindset omarm je bijvoorbeeld eerder uitdagingen, zie je fouten écht als leermomenten en succes van anderen als inspiratie. Maar er is meer!


De impact in werk én privéleven

Dit vertrouwen in groei en verandering stimuleert een streven naar verbetering en ontwikkeling én heeft een positieve impact op veel andere werk- en levensfacetten.

Zo wordt een growth mindset onder andere (want het lijstje is langer) gerelateerd aan

 • meer persoonlijk succes,

 • meer betrokkenheid en vertrouwen in een organisatie,

 • een open leerhouding naar situaties,

 • een meer open houding naar anderen,

 • beter omgaan met stressoren,

 • en meer algeheel welzijn.


Het werkt!

In het dagelijks leven kom je vast en zeker de nodige uitdagingen tegen. Ze kunnen groot en klein zijn. Misschien ben je nog niet zo bedreven in koken of verval je in de gedachte: "Ik ben geen sportief type", dus laat je de sportschool links liggen. Of op je werk wanneer het zweet je al uitbreekt als je aan de presentatie denkt die je maandelijks gaat geven. Je hart dat als een razende klopt wanneer je een feedbackgesprek hebt. Een growth mindset werkt in al dit soort situaties.


Growth mindset raakt bijna alle aspecten van werk én privéleven.

Natuurlijk ben je niet meteen van je angst of vrees af maar je verandert wel je houding ten aanzien van dit soort uitdagingen. Ik kan me nog goed één van de leiderschaps-trainingen herinneren waarin een leidinggevende op de tweede dag stralend begon:


"De situatie bij ons is exact hetzelfde maar ik heb een ander bril opgezet, mijn growth-mindset-bril, zoals we vorige week geleerd hebben. Ik zie nu de voortgang die al is gemaakt en ik denk in stappen en mogelijkheden in plaats van 'moet het weer anders'. Dat geeft echt energie en gevoelsmatig meer lucht."


Woman holding brains in both hands. Saskia Verhaeren, Groeibrein. Business, licht blue and green clothes, outside.

Door ook te begrijpen welke basis-processen in je hersenen en rest van je lichaam plaatsvinden kun je gaan zien dat een andere mindset nieuwe inzichten geeft en andere gedragingen en emoties oproept. Ontdek meer over de 2 mindsets (die je beide in je hebt), de stress-is-enhancing-mindset en de toepassingen ervan via deze download.


Door meer inzicht in mindsets (vanuit de positieve psychologie), de werking van onze hersenen én andere mindset-interventies kun je deze wendbare mindset accelereren bij jezelf en anderen. 

Organisatie-mindset

Satya Nadella, CEO van Microsoft, waar de growth mindset omarmd en geïmplementeerd is, zegt het mooi: "The Learn-It-All Does Better Than the Know-It-All." Een dynamische omgeving waar deze groeimindset centraal staat biedt medewerkers de mogelijkheid om te groeien, zowel persoonlijk als in hun werk en geeft ruimte om mentaal flexibeler en veerkrachtiger te zijn. Teams die een cultuur van growth mindset kunnen cultiveren, zien uitdagingen niet als bedreiging maar als kansen om te groeien en innoveren. Natuurlijk maken ze fouten en gaat het soms anders dan bedacht was. Maar vergeet niet: Het doel van een growth mindset is niet om de beste te zijn - het is om beter te worden. Zo kunnen teams bijvoorbeeld leren van hun fouten, om het de volgende keer beter te doen. Wordt feedback vragen een gewoonte om met en van elkaar te leren. Er ontstaat mentaal meer ruimte en psychologische veiligheid. Dit kun je accelereren met drie 'hefbomen' op persoonlijk, medewerker niveau en leidinggevende en procesniveau.

Het omarmen van een growth mindset is niet een tijdelijke transitie of vernieuwing. Het is een continu ontwikkelingsgang. Je zet in op het hier en nu én de toekomst.

Kleine stapjes, groot resultaat

Denken en handelen vanuit een growth mindset kun je leren. In een korte of langere training kun je al een fundament leggen. Een groeigerichte mindset kun dagelijks toepassen zoals in gesprekken en meetings, bij het aannemen van nieuwe medewerkers of feedback momenten. Leidinggevenden die goed luisteren kunnen fixed mindset (zelfvernietigend) taalgebruik opmerken. Denk aan zinnen als "Ik ben slecht in ..." of "Het gaat bij mij altijd fout". Een growth mindset-aanpak zou dit omzetten in zinnen als: "Ik worstel momenteel met ..." en "Ik kan ... nog niet.". Ook deze, ogenschijnlijke kleine aanpassingen leiden tot diepgaande veranderingen, vooral wanneer hele organisaties ze gaan gebruiken.


Van proberen kun je leren

Probeer het zelf maar eens in je eigen doen en laten. Buig je interne en externe taalgebruik om van fixed naar growth. Dat zal misschien wennen zijn, want je hersenen kennen het nog niet. Je zal ontdekken dat dit én andere mindset-interventies emoties van angst en zorgen kan transformeren naar groeikansen.


Het gaat niet om presteren en 'de beste zijn' maar om 'beter worden' en kansen op verandering.


Groeibrein inspireert!

Een growth mindset laten opbloeien kan iedereen. Je hersenen zijn neuroplastisch, ofwel maakbaar. Ook spelen andere hersenwetten een belangrijke rol, want verandering is niet vanzelfsprekend. Daarom hanteert Groeibrein een werkwijze met een neurowetenschappelijke invalshoek die voor iedereen te begrijpen (en ook leuk) is.
Wil jij LEREN om een growth mindset in jouw leven te integreren en ook anderen daartoe inspireren, pas dan deze tips toe.


10 Growth mindset tips van Groeibrein


 1. Herken mindsets

Voor het doen opbloeien van een growth mindset is het kennen en begrijpen van de 2 mindsets essentieel en daarom ook één van de pijlers van Groeibrein. Je bewust worden wanneer en hoe mindsets aan de oppervlakte komen, is een goed begin. Ongeveer 95% van wat je denkt, doet en voelt is onbewust. Word je bewust van jouw mindset. Neig je meer naar een fixed of een growth mindset? Wist dat je mindset is niet statisch is, maar juist dynamisch is. Leer jouw mindset bewust herkennen. 

2. Focus op leren en groei

Wat je aandacht geeft dat groeit, ook in je brein! Focus niet op prestaties en einddoelen maar op het proces en kansen om te leren. Vergeet hierbij niet om ook te reflecteren op (eigen) ontwikkeling. Ofwel: Focus op groei!

 

3. Verwerf breinkennis 

Kennis over de hersenen is essentieel voor het ontwikkelen van een groeimindset. Het geeft je meer inzicht in jezelf én in (de relatie met) anderen. Breinkennis is één van de pijlers van de werkwijze van Groeibrein. 

 

4. Zorg voor je hersenen 

Je kunt je mindset niet loskoppelen van fysieke en mentale omstandigheden. Met een fit en helder brein schep je de juiste condities om jouw growth mindset te kunnen ontwikkelen. Een overbelast brein is lastiger te sturen en glijdt sneller terug in oude gewoontes. In dit info-blog vind je daar meer over ontdekken.

 

5. Besef: Je hebt een keuze

Of je de uitdaging aangaat of niet, jouw reactie op tegenslagen, interpretatie van feedback en andermans succes is aan jou. Ga je voor een vaststaand denkpatroon of juist voor groei? Hoe je dat meer en meer vanuit een growth mindset doet kan Groeibrein je leren. 


6. Stel leerdoelen

Die stip op de horizon kunnen je hersenen niet bevatten. Zorg voor een reëel plan. Het visualiseren, opschrijven en concretiseren van dit plan is een belangrijke stap. Door aansluiting te zoeken bij waarden, missie (verlangens en dromen), schets je al een beeld van de gewenste bestemming. Stel vooral leer- en ontwikkeldoelen, geen prestatiedoelen. Laat ruimte over voor proberen en experimenteren. Want daar ontstaan de mooiste dingen!


7. Kom in actie: Doen!

Inspanning is noodzakelijk om verder te komen. Stel jezelf vragen als: 'Wat kan ik nog leren of verbeteren om een stap te maken? Moet ik er meer tijd of aandacht aan besteden? Hulp vragen?' Voer je plan uit! Ga de uitdaging aan! Focus hierbij op leren en groeien. Een positief resultaat bevestigt jouw op groei gerichte mindset. 

8. Ga anders om met fouten

En gaat het mis, faal je voor je gevoel? Besef dan dat falen je een stap dichter naar succes brengt als je er leermomenten uithaalt. Focus op deze lessen in plaats van alleen maar gaan zitten balen. Hoe cliché het ook klinkt, fouten zijn mooie leermomenten wanneer je er bewust bij stil staat en lering uit haalt. 

​​

9. Verbind met anderen

Zorg voor contact met anderen die de growth mindset ook omarmen. Zo beïnvloed je elkaar niet alleen bewust maar ook onbewust. Ons Social Brain System is dan actief. Verzamel mensen om je heen waarvan je kunt leren. Werk samen en stimuleer samenwerking. Vraag anderen om hulp wanneer je er zelf niet uit komt. Zo kun je elkaar in stimuleren in groei.


10. Gebruik dezelfde groeitaal

Gebruik interne en externe groeitaal om een growth mindset te versterken. Interne groeitaal in jezelf om van fixed naar growth gedachten én handelen te gaan. Met externe groeitaal kun je de ander bijvoorbeeld in de leerstand, i.p.v. in de weerstand zetten. Je vindt voorbeelden hiervan bij de gratis downloads.


Aan de slag! Jij - je team of de organisatie?

Wil jij ook leren hoe je zelf een groeimindset kunt ontwikkelen in je team, organisatie of in jezelf? Om het beste uit jouw potentieel en/of dat van je team(s) te halen? Leer het krachtig inzetten!


Laat je growth mindset brein bewust opbloeien en ontdek de vele voordelen! 

Bekijk het aanbod van Groeibrein via de blauwe knop hieronder:

 • training

 • leiderschapstraining

 • kennis & inspiratie sessie (spreker, interactief)

 • team- of heidag

 • coaching

Omdat iedereen invloed heeft op de eigen mindset én de organisatie-mindset wordt Groeibrein in een variatie aan organisaties en situaties ingezet. Dat kun je ook zien aan de greep uit de klanten van Groeibrein (homepage) die je vast herkent.

Vragen? Stel ze via 06 28889013 of info@groeibrein.nl

Een greep uit het aanbod. Klik voor meer:


Comments


bottom of page