top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSaskia Verhaeren, Groeibrein

Groeigericht communiceren

Hoe groeigericht communiceer jij? Ontdek acht manieren hoe je dat doet!


Happy man and happy woman speaking. They speak about growth.

 

Een open, eerlijke, constructieve communicatie maakt het mogelijk om tot elkaar te komen. Dat kan wanneer je niet (meer) bang bent om je comfortzone te stretchen. Dat kan wanneer je je niet laat weerhouden om een fout toe te geven. Dat kan wanneer je uitgaat van ‘Ik ben oké en jij bent oké’. Groei gericht communiceren; een empathische communicatiewijze.


We zijn beide mens in ontwikkeling. 

In dit artikel ga ik daar verder op in. We starten met:

Hoe groeigericht communiceer jij?

  1. Wat zou jij zeggen wanneer een collega een project succesvol heeft afgerond:

a. Fantastisch! Je bent echt een genie!

b. Goed zeg! Je hebt mooie stappen gezet om dit voor elkaar te krijgen. Ik zag dat je er met aandacht aan hebt gewerkt. 


2. Wat zou jij zeggen wanneer een collega een fout heeft gemaakt en daarvan baalt:

a. Balen zeg! Dat is niet echt handig he?

b. Ik snap dat je hiervan baalt. Goed dat je het met me deelt. Heb je er iets van geleerd wat jou vooruit helpt?  

 

3.  Wat zou jij een klant schrijven wanneer je zelf een fout hebt gemaakt?

a. Excuses, dat ging niet goed. Dat komt omdat het andere team niet op tijd heeft aangeleverd.

b. Excuses, dat ging niet goed. Ik ben de mist in gegaan en ik ga zorgen voor een oplossing.

 

4. Wat zou jij doen wanneer je om feedback vraagt en je een algemeen en positief antwoord krijgt?

a. Dankjewel voor je feedback. Fijn om te horen.

b. Dankjewel voor je reactie. Zou je wat specifieker kunnen zijn? Hoe vind je mijn handelen bij…/ reactie op…? 

 

5. Wat zou jij doen wanneer bij een nieuw project een collega bij aanvang zegt dat het waarschijnlijk weer niet gaat lukken?

a. Ik zeg niets. Hij heeft gelijk, de vorige keer ging het ook mis.

b. Ik reageer en focus op de mogelijkheden. Wat als het wel lukt? Hoe ziet dat er dan uit? Welke stap is haalbaar?


6. Je bent aan het aanmodderen met een nieuwe taak die je graag wilde doen maar nog niet eerder hebt uitgevoerd

a. Je communiceert dat je eraan werkt en dat het goed komt. Bewust of onbewust ben je bang dat anderen het stom vinden dat je niet weet hoe je verder moet.

b. Je vraagt om hulp omdat dat jou kan helpen om verder te komen. Dit is een kans om van anderen te leren.


Tel nu op hoe vaak je met a of b geantwoord hebt. Heb je overwegend ‘a’ geantwoord, dan neig je (op dit moment) meer naar fixed mindset gedachten. Zijn de vragen vooral met ‘b’ beantwoord dan neig je meer naar denken vanuit een growth mindset. Dit is een indicatie van dit moment. We hebben beide mindsets in ons, waarover ik, na onderstaande, verder uitleg geef.

 

Social Brain System:

De menselijke sociale wereld is diepgeworteld in onze primatenvoorouders. Deze sociale wereld is extreem gevoelig voor de tijd die we erin investeren. Bewust of onbewust beïnvloeden we elkaar de hele dag door met wat we zeggen en doen. Hierbij is ons Social Brain System betrokken (Richardson, Lieberman, Blakemore, Gazzola, Barrett e.a.). Dit zijn de hersengebieden die actief zijn bij het begrijpen en leren van anderen.


Zo kunnen we ook leren om groeigericht te communiceren. Maar waarom zou je? Omdat deze communicatiewijze mens en organisatie vooruit helpt, groei versterkt, betrokkenheid en psychologische veiligheid en wendbaarheid vergroot. Want wat je aandacht geeft groeit, ook in je brein! Hoe meer mensen groeigericht communiceren, hoe sterker dit inbakert in de organisatiecultuur. Ook jij weet dat continu ‘probleem-denken’ en dat uiten in je communicatie hier juist niet voor zorgt. Het sluipt als een toxisch virus in het groepsdenken. Dit soort uitingen komen vooral voort vanuit een fixed mindset.

 


Groeibrein paper over mindsets op een desktop computer op een bureau. Saskia Verhaeren

Fixed en growth mindset:

Nu lees je zojuist over twee mindsets. Misschien ken je dit gedachtegoed van grondlegger Carol Dweck nog niet of ben je alleen bekent met de link naar het onderwijs. Inmiddels is meer dan 35 jaar onderzoek gedaan. Niet alleen door Dweck maar ook door andere onderzoekers (Yeager, Heslin, Tao, Derler


McGonigal, Crum, NLI, e.a.). Zij hebben de growth mindset gelinkt aan andere belangrijke levensfacetten zoals: stressmanagement, innovatief denken, betrokkenheid, inclusief denken, verbinden, persoonlijke groei en mentale wendbaarheid en weerbaarheid.


In het kort onderscheidt Dweck twee mindsets die we beiden in ons hebben. Dit kan per levensfacet verschillen, zo kun je in je werk meer naar een growth en in je relatie meer naar een fixed mindset neigen. Als je denkt vanuit een fixed mindset ga je ervan uit dat je talent, persoonlijkheid of intelligentie als in steen zijn gehouwen. “Je bent zoals je bent en dat verandert niet echt”. Je hebt de neiging om jezelf en anderen in hokjes te plaatsen. De angst om fouten te maken weerhoud je vaak om iets nieuws aan te pakken en je focus ligt met name op prestaties. Als je een ander succes ziet hebben voelt dat (onbewust) als een bedreiging. Vanuit een growth mindset ga je uit van de ontwikkelbaarheid van de mens. Talent, intelligentie en persoonlijkheid zijn ontwikkelbaar. Je focust je vooral op leren, verbeteren en ontwikkelen. Een nieuwe uitdaging is een kans om te groeien. Is een ander beter in iets, dan is dat een inspiratie voor jou; Wat kan ik van die ander leren? Meer over deze mindsets en (de relatie met de stress-mindset) lees je in de paper die je hier gratis kunt downloaden.


Verbinden:

Een growth mindset wordt gekenmerkt door de bereidheid om te leren, het aangaan van een uitdaging en door te zetten bij een obstakel. Dit kom je ook tegen in gesprekken en feedback momenten. Deze leergierigheid naar wat de ander te zeggen heeft zorgt voor actiever luisteren en flexibiliteit in de communicatiestijl. Dit kan relaties verbeteren.


Empathie:

Groeigerichte leiders blijken meer empathie te uiten. Ze gebruiken taal waarbij aangegeven wordt dat fouten gemaakt mogen worden. Ze moedigen aan om ideeën te delen, zodat ruimte ontstaat voor de inbreng van anderen. Met groeigerichte communicatie betuig je steun aan een medewerker die aan het worstelen is door vooruitgang te prijzen. Geloven en ruggensteunen zal de vooruitgang, het zelfvertrouwen en werkplezier van collega's positief veranderen.


"Ik merk dat mijn collega's minder druk ervaren, zich meer durven uiten en gemotiveerder raken wanneer we groeitaal gebruiken."


Voed je mindset:

Die twee mindsets in ons, de growth en fixed, kunnen vooruitgang en 'goed in je vel' remmen of juist boosten. Met de juiste communicatiewijze kun je een growth mindset voeden. Hieronder geef ik je 8 manieren om groeigerichte communicatie te vergroten, waardoor het meer een meer onderdeel wordt van de organisatiecultuur.


Dit kan iedereen leren, je mindset is dynamisch!


Acht manieren ter inspiratie!


Feedback: Spreek niet alleen over het resultaat dat je ziet. Heb het samen over inzet, groei, ‘lessons learned’ en gemaakte stappen. Wacht niet met feedback tot het kwartaal- of voortgangsgesprek, wat ik jammer genoeg veelvuldig tegenkom. Laatst hoorde ik een leidinggevend in de training zeggen: "Ik ben ermee gestopt, want het helpt toch niet". De vraag is of hier een juiste aanpak was. Stop je met het geven van feedback, dan heb je eigenlijk al opgegeven. Cultiveer een cultuur waarin versterkende (wat ging goed) én constructieve feedback geven, ontvangen en vragen genormaliseerd is. Een goed kader voor feedback, bijvoorbeeld het 4G-model, is handig. Gebruik hierbij externe groeitaal (check de gratis downloads). Zo ondersteun je (de groei van) je teamleden!


Fouten: Verstop je zelf je fouten, merk je dat ze afgeschoven worden door teamleden of ontkent? Dan zijn dat duidelijke signalen van een organisatie-mindset die meer neigt naar fixed overtuigingen. Wil je een growth mindset stimuleren, communiceer dan dat fouten erbij horen. Deel fouten en tegenslagen. We zijn immers allemaal 'werk in uitvoering' met onze ontwikkelbare talenten, eigen kunnen en nog niet kunnen.


Focus op groei! We kunnen niet uitsluiten dat organisaties allerlei manieren hebben om succes te meten, zoals jaarcijfers en KPI’s. Wanneer je een growth mindset wilt laten opbloeien, waarin mensen zich gewaardeerd en gezien voelen, is aandacht voor inspanningen van mensen, samenwerking, geleerde lessen en processen minstens zo belangrijk. Reflecteer regelmatig samen op de gemaakte groei, bijvoorbeeld in een maandafsluiting. Welke tools en stappen hebben geleid tot ontwikkeling? Welke lessen hebben we gehaald uit fouten? Hoe kunnen we dit voor de toekomst gebruiken?


Frame de situatie: Nieuw project, nieuwe collega of veranderingen? Framing met groeitaal helpt. Je kleurt je bericht als het ware in. Zo prime je de hersenen van je collega's, waarbij je uitgaat van de ontwikkelbaarheid van de mens. Ligt er bijvoorbeeld een nieuwe taak en benadruk je vooral ‘moeten presteren' en einddoelen, dan zal dat niet bijdragen aan een groeiende mindset. Spreek over ontwikkelen, ontdekken, nieuwsgierig zijn, oplossen, verbeteren, stappen en voortgang. Gebruik taal die de boodschap van een groeimindset uitdraagt "we waarderen leren en groei". Dat start met interne groeitaal (ofwel hoe je jezelf toespreekt in dit soort situaties) en de taal die je uit naar de ander; externe groeitaal. Op het moment dat een mindset-trigger oproept tot fixed uitingen kun je met externe groeitaal reageren. Mooie voorbeelden van groeitaal vind je in de gratis downloads.


Deel groeimomenten: Bespreek je eigen ontwikkeling en geef anderen de kans hun groeimomenten te delen. Bijvoorbeeld in een gesprek met je buddy, bij de start van een meeting, op het intranet of tijdens een maandafsluiting. Jij kunt vast meer manieren bedenken waarop je dit kunt doen.


Communiceer groeimogelijkheden: Laat anderen weten dat groei binnen de organisatie mogelijk is en ook hoe ze daar toegang toe kunnen krijgen. Deel mogelijkheden tot ontwikkelen en leren via mail, website en in kwartaalgesprekken.


Maak het zichtbaar: Groeigerichte communicatie zit niet alleen in woorden. Ook in visuele communicatie kun je groei naar de voorgrond brengen. Ook op de bedrijfswebsite en posts op sociale media kun je groeitaal gebruiken. Wat dacht je van vacatures? Schrijf niet over het aannemen van 'de beste en de slimste', maar over mogelijkheden om je (talenten) te ontwikkelen en kansen om te leren.


Daag de norm uit: Inmiddels zien we een variatie aan generaties op de werkvloer. Door een open leerhouding naar elkaar kunnen we gebruik maken van collectieve intelligentie. Hierin is groei gerichte communicatie belangrijk: Stel elkaar regelmatig de vraag: “Waarom doen we de dingen, zoals we ze doen?” en niet “We doen het al jaren zo, dus…”. Durf de norm uit te dagen, creëer een veilige omgeving waarin mensen uit de comfortzone in de leerzone stappen.  Experimenteer, leer en, innoveer en creëer. Een andere manier van denken opent vaak nieuwe deuren.

Zo blijf je wendbaar en toekomstgericht.

 

Rolmodellen

We zijn bewust of onbewust elkaars rolmodel (Social Brain System). Leidinggevenden zijn inspirators als het gaat om het bevorderen en aanmoedigen van groeigericht communiceren. Wil je een cultuur creëren waarin leren en ontwikkeling wordt aangemoedigd, dan is belangrijk dat je dezelfde (groei-)taal spreekt. Het is vaak lastiger en minder vanzelfsprekend dan het in eerste instantie lijkt. Gelukkig kun je dit eigen maken. In de Groeibrein trainingen blijkt ook dan ook: 'Oefening baart kunst!' Ervaren of minder ervaren, we zijn allemaal mens in ontwikkeling!


Aan de slag!

Wil jij met jouw team aan de slag om een growth mindset meer gestalte te geven? Zelf in ontwikkeling, waardoor je samen ook vooruitkomt? Meer (mentaal) wendbaar, verbindend, empathisch en groei gericht? Bekijk het aanbod aan trainingen, workshops en inspiratie sessies via de knop hieronder. Deze klanten gingen je voor. Vragen? Neem contact op, je wordt van harte te woord gestaan.
Een greep uit het aanbod:


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page