top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverSaskia Verhaeren, Groeibrein

Groeigericht leiderschap

Groei stimuleert groei. Over groeigericht leiderschap, ons sociale brein systeem en de organisatie-mindset. Inclusief tips!


Bloemen in het gras. Blij. Groei.

Fouten die afgeschoven worden, weinig betrokkenheid, negatieve taal die met een sneeuwbaleffect door teams gaat, stickers die op collega's worden geplakt (naar gender, cultuur, achtergrond, leeftijd... vul maar in), ontwikkelingen die stagneren en een onveilig leerklimaat.


Dit zijn een aantal kenmerken van een organisatie-mindset die fixed is. En het is 'besmettelijk' omdat wij mensen bewust of onbewust met elkaar verbonden zijn door onder andere ons Social Brain System.

Organisatie mindset, verbinden, groei gericht, growth mindset

Het Social Brain System zijn die hersengebieden die betrokken zijn bij het begrijpen en leren van anderen. Het gaat verder want zelfs onze overdrachts-stoffen (signaalstoffen) in ons zenuwstelsel beïnvloeden elkaar, zoals cortisol en testosteron. Denk maar eens aan een hoop bravoure tot zelfs agressie wanneer voetbalsupporters bij elkaar komen.


Ook door de kracht van taal kunnen we elkaar beïnvloeden. Vaste uitspraken voeren de boventoon waarbij de focus vooral ligt op wat niet kan en hoe het vroeger was. We verlammen elkaar met fixed mindsets. Helaas roept taal vanuit deze vaste overtuigingen ook weer andere fixed uitspraken op. Herken je dit soort zinnen?

"Vroeger was alles beter." - "Dat gaat je toch nooit lukken." - "Daar ben jij toch niet voor opgeleid?" - "Ik wil het meteen vlekkeloos zien, anders ben je hier niet voor in de wieg gelegd" - "Met die feedback ga ik echt niks doen." - "Als de target niet gehaald wordt gaan er koppen rollen!" - Het zijn woorden die als gif door je teams of zelfs een hele organisatie kunnen heenvloeien.


Misschien krijg je nu de kriebels. Het is niet echt verrijkend om dit te lezen maar gelukkig is er ook een andere manier. Er zijn ook woorden die je motiveren, uitdagen en aanmoedigen. Woorden die je helpen te reflecteren en groeien. Taal die verbindt, verrijkt, inzichten schenkt, waarvan je iedere keer weer wat kunt leren. Dat is groeitaal! Woorden én daden van groei initiëren meer groei.


Om plaats te maken voor groei, vooruitgang en veranderingen, moeten we dus met een open en groei-gerichte mindset communiceren. Dit geeft dynamiek en laat mensen en organisaties bloeien.

Waar komen deze fixed uitspraken nu vandaan? Ze komen voort uit fixed mindset gedachten die mensen o.a. beperken in het aangaan van uitdagingen, samenwerking, innovatie, creativiteit en betrokkenheid. Het roept vaak een stress-respons op. Grondlegger prof. C.S. Dweck omschrijft mindset als:


De overtuiging die je hebt over intelligentie, persoonlijkheid, skills en de veranderbaarheid daarvan.'

Mindset schema, fixed en growth mindset, Groeibrein, vaste en groei mindset overzicht

Het is een set van gedachten waarmee je naar jezelf en anderen kijkt. Ze omschrijft de fixed & growth mindset. Ga je uit van een

fixed mindset dan geloof je niet in deze veranderbaarheid. Daarnaast is er de growth mindset, de mindset waarmee we geboren worden. Wanneer je vanuit een growth mindset denkt heb je de overtuiging dat persoonlijkheid, talenten en intelligentie ontwikkelbaar zijn. In de loop der jaren kun je door opvoeding, onderwijs en allerlei ervaringen meer naar een fixed mindset neigen. Veel mensen zeggen dat ze denken en handelen vanuit een growth mindset maar in de praktijk blijkt dat niet zo te zijn. Zo hebben ze bijvoorbeeld moeite met veranderingen, willen de worsteling niet aangaan, schuiven ze fouten af, plakken ze zichzelf of anderen labels op, vergelijken ze zichzelf en anderen en ervaren ze feedback vooral als aanval in plaats van een mogelijkheid om van te leren.


Mindsets kunnen op vele wijzen naar voren komen en zijn vooral zichtbaar bij:

  • een verandering die ervaren wordt (andere teamsamenstelling of afspraken, een strategiewijziging, procesverandering, mensen met een andere achtergrond, enz.)

  • uitdagingen die op je pad komen.

  • fouten en falen van jezelf of anderen.

  • hoe feedback wordt ervaren (ontvangen, vragen, geven)

  • situaties waar extra inspanning of doorzetten gevraagd wordt of

  • gebeurtenissen waarbij anderen succes hebben.


Mindsets zijn dus herkenbaar in je eigen denken en doen en in de dagelijkse interactie met anderen. Ze kunnen maken dat een persoon een bepaalde richting inslaat. Een organisatie-mindset die vooral fixed is roept bij sommigen juist deze fixed mindset op en kan zelfs mensen die meer naar een growth mindset neigen richting vaste gedachten 'duwen'.


Gelukkig werkt dit ook andersom! Een groei gerichte organisatie-mindset roept groei gericht denken en handelen op. Leidinggevenden hebben hier ook invloed op.

Mindset continuüm, Groeibrein, vaste en groei mindset, fixed & growth mindset, Saskia Verhaeren

Als leidinggevende kun je door eigen groeigericht handelen en spreken een inspirerende collega zijn en bijdragen aan zowel een individueel als collectief groei gericht denken. Ook hier doet ons sociale brein systeem zijn werk. Zo kun je samen dagelijks werken aan groei en ontwikkeling.


Groei inspireert tot groei. Positieve groeitaal geeft dopamine shotjes in het brein. Samen lerend aan de slag en met elkaar verbinden stimuleert de aanmaak van de signaalstoffen oxytocine en serotonine wat bijdraagt aan een betere, veilige en gelukkigere werkplek.

Drie hefbomen mindset ontwikkeling, fixed, growth mindset, vaste en groei mindset, Groeibrein, Saskia Verhaeren

Enkele tips:

- Focus op leren & ontwikkelen.

- Zelfontwikkeling gericht op groei.

- Vergelijk groei van mensen niet met elkaar, maar reflecteer juist op persoonlijke groei.

- Geef elkaar groeicomplimenten en stel ontwikkelgerichte vragen.

- Normaliseer feedback geven, vragen en ontvangen.

- Stimuleer van en met elkaar leren.


- Maak fouten bespreekbaar en haal er (samen) lessen uit.

- Deel én vier groeistappen, niet alleen eindresultaten.

- Stimuleer ontwikkeling (budget, tijd, trainingsaanbod etc.)

- Stimuleer vitaliteit op de werkvloer. Frisse hersenen hebben meer veranderkracht (zijn meer neuroplastisch) en vervallen minder snel in oude patronen.

- Leidinggevenden als rolmodel (door zelf- en leiderschapsontwikkeling).


Groeigericht leidinggeven in de organisatie

Wil jij medewerkers tot groei aanzetten en de leiderschap tool-kit vergroten?

Dat kan! Klik op de button hieronder

Of neem contact op via dit formulier:
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page