top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverSaskia Verhaeren, Groeibrein

'Getting stuck' of werkgeluk?

Heb jij een allergie voor het woord 'werkgeluk' of staat het hoog in jouw vaandel? Dit artikel laat een win-win-win situatie zien!

Een vrouw van middelbare leeftijd genaamd Saskia Verhaeren van Groeibrein wijst met haar hand naar een flipover met hierop een brein en gedachten getekend. Ze lacht en heeft een mint groene blouse aan en in haar andere hand een stift. Op de achtergrond is een scherm met plantenopdruk zichtbaar.


Getting stuck

We kennen het gevoel van vastzitten allemaal. Vooruitgang blijft uit, verandering vindt nauwelijks plaats. Plezier wordt een vaag gevoel op de achtergrond. Dit kan gebeuren in ons werk, binnen teams of doorsijpelen in hele organisaties. Vooral als de heersende mentaliteit inflexibel en statisch is. Werknemers klagen vaker dan dat ze ideeën aandragen. Ze hebben de neiging om weerstand te bieden in plaats van een leergierige houding aan te nemen.


Werknemers klagen vaker, dan dat ze ideeën aandragen. Ze hebben de neiging om weerstand te bieden in plaats van een leergierige houding aan te nemen. Maar ook binnen een team of in de gehele organisatie zitten allemaal mensen die wél vooruit willen, die plezier hun werk willen hebben. Die werken aan een fijne werksfeer en zich persoonlijk willen ontwikkelen.


Maar ook binnen een team of in de gehele organisatie zitten allemaal mensen die wél vooruit willen, die plezier hun werk willen hebben. Die werken aan een fijne werksfeer en zich persoonlijk willen ontwikkelen.


We zijn maakbare mensen

Werkgeluk hangt samen met groei en vooruitgang. Waar een groeimentaliteit heerst zijn mensen meer betrokken, gemotiveerd en hebben meer plezier in hun werk. Het kan dus! Je moet alleen weten waar je begint én hoe je dat doet. Keer op keer zie ik hoe de growth mindset het werkgeluk en de vooruitgang van mensen en organisaties positief kan beïnvloeden. Onderzoek door Carol Dweck de grondlegger van de mindset theorie, en velen na haar, toont aan dat organisaties die een growth mindset aanmoedigen beter presteren op gebieden zoals innovatie, risicomanagement én werknemerstevredenheid.


Zo laat een onderzoek van Delaney, Dweck, Murphy, e.a. zien uit dat bedrijven met een groeimindset-cultuur 34% meer kans hebben om een sterke innovatiecultuur te ontwikkelen. Medewerkers in deze organisaties voelen zich 47% meer op hun gemak om risico's te nemen en 65% is eerder geneigd te zeggen dat hun bedrijf een cultuur van leren en creativiteit ondersteunt.Uit de praktijk

Hieronder vind je een aantal situaties waarin mindsets duidelijk worden en ook wat de gevolgen voor geluk in je werk zijn. Dit wil ik introduceren met een eigen ervaring van toen ik zelf teamleider was. Ik zag dat verandering nodig was, omdat de maatschappij verandert. Mijn collega's zagen het ook maar bleven doorgaan zoals ze het gewend waren. Ik nam initiatief door bijvoorbeeld een brainstorm en kennissessie te organiseren waarbij we met verschillende invalshoeken naar de situatie keken. Al doende was bijna iedereen enthousiast. Een week later hoorde ik 'in de wandelgangen': "Waarom moet het anders, is het niet goed dan? Wanneer we het anders gaan doen kost dat veel tijd en we hebben het al zo druk!" en ook: "We hebben al eens wat nieuws geprobeerd en dat mislukte, dus laten we het niet doen!" En nog meer redenen om alles te laten zoals het was. Op den duur nam mijn werkplezier af. Dit soort wandelgangenpraat zijn fixed mindset uitingen. Meer hierover vertel ik later. Hier zijn nog een paar voorbeelden, misschien herken je ze of kun je ze aanvullen:


Persoon A = denkend vanuit een fixed mindset.

Persoon B = denkend vanuit een growth mindset.


Een collega vraagt een andere collega om een taak uit te voeren.

 • A merkt dat de taak lastiger is dan verwacht en durft niet om hulp te vragen, bang dat ze hem dom vinden. Hij moddert aan en is teleurgesteld in zichzelf.

 • B merkt dat de taak lastig is en ziet dit als een kans om te leren. Met enthousiasme gaat hij aan de slag en vraagt om hulp wanneer hij er niet uit komt, om zo samen de taak tot een goed einde te brengen.


Een leidinggevende geeft feedback op een project.

 • A voelt zich aangevallen en reageert defensief, wat negatieve gevoelens en overmatige stress kan veroorzaken.

 • B beschouwt de feedback als een kans om te leren en benadert het de volgende keer anders, wat mogelijkheden biedt voor groei!


Een collega moet een nieuwe taak uitvoeren.

 • A vindt het moeilijk om te beginnen omdat zij nog niet over de benodigde vaardigheden beschikt. Ze is bang om fouten te maken en wil het daarom niet eens proberen. Je kunt je de emoties voorstellen!

 • B beschouwt de nieuwe taak als een kans om nieuwe vaardigheden te leren. Fouten maken is een natuurlijk onderdeel van het leerproces. Zo werkt het brein! Het besef dat zij er beter van wordt, is er!

Het is duidelijk dat deze verschillende reacties grote impact kunnen hebben, maar wat is nu die mindset?De kracht van mindsets

Je mindset is de lens waardoor je naar jezelf, anderen en situaties kijkt. Het is een set van gedachten over de ontwikkelbaarheid van je persoonlijkheid, talenten en capaciteiten. Mindsets zijn niet vaag, je kunt ze goed herkennen én leren ombuigen! Na meer dan 35 jaar onderzoek weten we inmiddels dat mindsets invloed hebben op heel veel levensfacetten. Ze beïnvloeden je werk én privéleven. Deze lens bepaalt je interne leerhouding en ook die richting anderen en situaties. Je mindset is gerelateerd aan mentale veerkracht, omgaan met stressoren en persoonlijk succes. Ook bepaalt het je zogeheten adaptability quotient (AQ), ofwel het vermogen om je aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en situaties. In toenemende mate een cruciale eigenschap in deze steeds veranderende wereld!


Een vrouw van middelbare leeftijd met blond haar heeft een groene bril op en deze houdt zij met één hand vast. De andere hand steekt zij naar voren met hierin een blauwe bril. De lacht. Het gaat hier om de bril die je opzet als metafoor voor de fixed en growth mindset.

Dweck onderscheidt twee mindsets die we beide in ons hebben en dynamisch is. Samengevat gaat een fixed mindset ervan uit dat capaciteiten, persoonlijkheid en talenten vaststaande eigenschappen zijn. Een growth mindset is de overtuiging dat dit ontwikkelbaar is. Veel mensen denken dat ze een growth mindset hebben omdat ze vooruit willen, maar wanneer we inzoomen, dan blijk dat vaak niet zo te zijn. Mindsets komen aan de oppervlakte bij uitdagingen, fouten, tegenslag, wanneer inspanning gevraagd wordt of bij succes van anderen. Ze beïnvloeden hoe en of we feedback geven, vragen en ontvangen. Samen vorm je de organisatie-mindset.
Leading by example

Ik denk terug aan Margaret, een marketingmanager bij een middelgroot bedrijf. Ze worstelde met overmatige stress en onzekerheid wanneer ze geconfronteerd werd met nieuwe uitdagingen op haar werk. Haar mantra was: "Ik moet het goed doen!", wat haar weerhield van het ondernemen van nieuwe initiatieven. Ze bleef in haar comfortzone, maar voelde zich desondanks vastzitten. "I'm stuck," vertelde ze me.


Zij wil het anders! Dat kan ze én doet ze vervolgens ook na de training 'Groeigericht leiderschap', van Groeibrein. Nu ziet ze een uitdaging als een kans om te groeien in plaats van een niet te nemen helling. Ze toont meer initiatief, zoekt naar feedback en brengt innovatieve ideeën in. Haar toegenomen zelfvertrouwen en enthousiasme zijn duidelijk zichtbaar en aanstekelijk voor collega's en haar leidinggevende. She is leading by example; ze toont als leider haar eigen groeiproces met haar fouten en worstelingen. Dat geeft anderen vertrouwen en zij is gelukkiger in haar job!
Ik-Jij-wij

Vergeet niet dat onze omgeving onze mindset beïnvloedt, en andersom (Murphy & Dweck). We beïnvloeden elkaar continu vanwege ons 'Sociale brain system'. Hersengebieden die betrokken zijn bij het begrijpen en leren van anderen.

Je kunt met gedrag, gewoonten en taalgebruik een groeimindset of een vaste mindset stimuleren. Zo had ik een leidinggevende in mijn training die bij aanvang zei: "Ik ben nu eenmaal een botte hark, ze moeten mijn manier maar accepteren". Of zie je liever een leidinggevende die jou met plezier een groeicompliment geeft zoals: "Wow, ik zie dat jij hier hard aan gewerkt hebt en alle inzichten hierin verwerkt hebt. Zijn er nog dingen die verbetering of aandacht nodig hebben?"


Wanneer een nieuwe, enthousiaste en leergierige medewerker wordt geconfronteerd met uitspraken als: "Zo doen we het al jaren" of "Dat hebben we al geprobeerd en werkt toch niet", kan zijn groeimindset worden gesmoord. Om een cultuur van groeimindset te cultiveren, is het essentieel om dit samen te doen met een doel, waar je achter staat, voor ogen. Omring jezelf met mensen die ook een groeigerichte denkwijze hebben.


Om een cultuur van groeimindset te cultiveren, is het essentieel om dit samen te doen. Omring jezelf met mensen die ook een groeigerichte denkwijze hebben.Dubbelop = werkgeluk

Recent onderzoek (Berg, Wrzesniewski, Grant e.a. 2023) toont aan dat een 'dubbele groeimindset' essentieel kan zijn voor het aanpakken van organisatorische uitdagingen en het behalen van meer doelstellingen. Werknemers die zowel in persoonlijke groei als in de ontwikkeling van hun functie geloven, ofwel een dubbele growth mindset, ervaren vaak een hogere mate van werkgeluk.
Win, win, win

Voor organisaties betekent het implementeren van een groeimindset-cultuur een investering in de flexibiliteit, het welzijn en de betrokkenheid van hun werknemers. Het is een win-win-win situatie! Een organisatie met een growthmindset-cultuur is een werkomgeving waar een focus ligt op groei, waar fouten bespreekbaar gemaakt worden en geleerde lessen met elkaar worden gedeeld. Een plek waar feedback wordt gewaardeerd en voortdurende ontwikkeling wordt gestimuleerd. Dat is een werkomgeving waar wendbaarheid, verkracht en autonomie vergroot wordt! Het is een plek waar medewerkers meer tevreden, betrokken en bevlogen zijn. Allemaal kenmerken van werkgeluk!


Dat is een werkomgeving waar wendbaarheid, verkracht en autonomie vergroot wordt! Het is een plek waar medewerkers meer tevreden, betrokken en bevlogen zijn. Allemaal kenmerken van werkgeluk!Welzijn in het brein

Een hand houdt een model van hersenen vast. Het zijn de handen van Saskia Verheren van Groeibrein. Met haar andere hand beweegt ze voor het brein langs. Ze heeft ringen en armbanden aan en een jasje met bladerenprint.

In de wereld van de growth mindset is het altijd mogelijk om nieuwe stappen te zetten richting groei! Vanuit een neuro-wetenschappelijk oogpunt blijkt dat een growth mindset de 'maakbaarheid' van de hersenen stimuleert. Hoe je denkt is van invloed op deze neuroplasticiteit. Het bevordert de aanmaak van nieuwe neurale verbindingen. Ons brein kan zichzelf vernieuwen door nieuwe verbindingen en cellen te maken. Dit proces bepaalt ons gedrag, vaardigheden en succes.


Je mindset is maakbaar, je bent dus nooit 'vastgeroest'! Je mindset fungeert als een soort smeermiddel voor je brein, waardoor je je voortdurend kunt aanpassen en ontwikkelen. Door bewust aan je mindset te werken, vorm je je hersenen en vergroot je je mogelijkheden.


Deze op groei gerichte, positieve houding activeert ook het beloningssysteem in de hersenen, wat leidt tot gevoelens van voldoening, motivatie en (werk-)plezier. Doe je het samen, dan pluk je er samen de voordelen van. Ons biologisch systeem produceert meer dopamine, serotonine en oxytocine, neurotransmitters (communicatiestoffen in de hersenen) die betrokken zijn bij onder andere motivatie, betrokkenheid en geluk!


Doe je het samen, dan pluk je er samen de vruchten van. Ons biologisch systeem produceert meer dopamine, serotonine en oxytocine, communicatiestoffen in de hersenen die betrokken zijn bij o.a. motivatie, betrokkenheid en geluk!


Waar begin je?

Je kunt leren om patronen te doorbreken met een andere manier van communiceren, het implementeren van nieuwe gewoonten, medewerkers bewust te maken en tools in handen te geven om beter om te gaan met verandering om mentaal wendbaar te worden. Groei en ontwikkeling ontstaat alleen vanuit een growth mindset.


Vanuit Groeibrein doen we dat met het Groeibrein Mindset Model waarbij we van de growth mindset een prioriteit te maken, groei en leren stimuleren én growth mindset gewoonten implementeren. Hefbomen om dit te accelereren zijn:

- zelfleiderschap,

- leiderschap en

- het groeigericht aanpakken van structuren en processen.

Je kunt al met een aantal acties duurzame stappen maken. Hier zit al laaghangend fruit bij!


Denk aan:

 • Moedig leren en ontwikkeling aan (competentie!)

 • Herdefinieer fouten als leermomenten.

 • Geef ruimte en autonomie om nieuwe dingen uit te proberen.

 • Gebruik groeigerichte feedback en complimenten (groeitaal).

 • Waardeer inzet en het proces.

 • Stimuleer gezonde leefstijl op de werkvloer (mindset-body-brein connectie) .

 • Geef zelf het goede voorbeeld!


Dit doen we door in te zetten op zelfleiderschap, leiderschap en het groeigericht aanpassen van structuren en processen.


Niet stuck maar werkgeluk!

De keuze voor groei én werkgeluk... daar heb je zelf invloed op. Door een growth mindset te bevorderen, schept je een werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen, gemotiveerd zijn om te groeien en bijdragen aan de innovatie en flexibiliteit van de organisatie. En ook... wanneer deelnemers aan werkgeluk-interventies geen growth mindset hebben wat betreft zichzelf (persoonlijke growth mindset) en hun werk (werk gerelateerde growth mindset) dan is een werkgeluk interventie niet duurzaam.


Het omarmen van een growth mindset betekent kiezen voor meer werkgeluk en ontwikkeling - onmisbaar in een snel veranderende wereld!Groeibrein heeft een frisse kijk op deze growth mindset en gebruikt een breinbewuste benadering. Met passie voor ons unieke brein maakt Groeibrein mensen bewust van hun mindset en de impact ervan. Geen vaag gedoe maar met heldere stappen en tools! Een aanrader voor een verfrissende kijk op jezelf, je team én de organisatie. Bekijk hierboven het aanbod of mail naar info@groeibrein.nl OF BEL 06 28889013


Eerdere klanten, waarvan je er vast een aantal herkent, vind je hier.Comments


bottom of page